Опис програми

Програма спрямована на підготовку фахівця в галузі аудіовізуальних медіа та цифрової журналістики, який володіє необхідними знаннями і практичними навичками для створення власного медіапродукту, може працювати креативним продюсером у сфері виробництва аудіовізуального контенту, менеджером інноваційних медіапроєктів, володіє базовими компетенціями і ключовими інструментами професійної роботи у сферах цифрової журналістики, інформаційних технологій та сучасних медіа. Програма має практичну орієнтацію у галузі виробництва аудіовізуального та діджитал-контенту (фото- і відеозйомка; монтаж; графічний, моушн і вебдизайн; аудіо- і відеопідкастинг), знайомить з принципами і прийомами роботи у сфері цифрової журналістики, копірайтингу, блоґінгу, медіапродюсування, івент-менеджменту з урахуванням актуальних тенденцій щодо формування медіапростору та розвитку сучасних медіа, спрямована на поглиблене розуміння конвергентних медіа і менеджмент інноваційних медіапроєктів. Навчання побудоване на засадах інтенсивної практичної підготовки шляхом проведення майстер-класів, воркшопів, тренінгів і практикумів у медіаустановах. Підсумкові завдання з навчальних курсів передбачають виконання студентами авторських медіапроєктів. На заняттях використовуються інноваційні ігрові, перформативні та інтерактивні методики. Крім звичайних лекцій в університеті, багато занять проходять поза межами навчальних аудиторій: вуличні фото- і відеозйомки, практикуми в артгалереях і майстернях художників, на міських майданчиках, де проводяться медіаівенти, на телеканалах, у пресцентрах та інформаційних агенціях. Виробнича практика триває два місяці і стає для студента досвідом «глибокого занурення» у професію. Програма передбачає понад 30 баз виробничої практики у Харкові та Києві, а також поза межами України. Виробнича та переддипломна практики готують фахівців до майбутньої професійної діяльності в реальному середовищі. Випускники програми працюють на посадах журналіста, редактора мультимедійних видань ЗМІ, кореспондента, дизайнера мультимедійних об’єктів, креативного продюсера в галузі виробництва аудіовізуального контенту, менеджера інноваційних медіапроєктів, журналіста мультимедійних видань ЗМІ у галузі цифрових мас-медіа (онлайн-видання, інтернет-радіо, цифрове телебачення), інтернет-фірмах, конвергентних ньюзрумах, редакціях ЗМК, медіацентрах, фото- і кіностудіях, пресслужбах комерційних організацій і державних установ, інформаційних, креативних, брендингових, дизайнерських, маркетингових, PR-, івент- і рекламних агенціях, медіааналітичних дослідницьких центрах, можуть вступити на навчання до аспірантури за спеціальністю 061 — «Журналістика». Освітня програма передбачає оволодіння такими фаховими компетентностями, як здатність орієнтуватися у багаторівневому мультимедійному просторі інформаційного суспільства, розв’язувати складні задачі в галузі професійної діяльності з поглибленим рівнем знань і вмінь інноваційного характеру, достатнім рівнем інтелектуального потенціалу для вирішення проблемних професійних завдань у сфері аудіовізуальних медіа та цифрової журналістики; уміння створювати аудіовізуальний контент, розробляти стратегії медіапроєктування та аналізувати комунікативний простір аудіовізуальних медіа й цифрової журналістики; здатність до планування, організації та проведення інформаційно-комунікативних кампаній; використання інструментальних знань щодо управління інформаційними процесами в галузі аудіовізуальних медіа та цифрової журналістики; розуміння ролі цифрової журналістики в суспільстві, відповідальності журналіста та знання професійних стандартів; володіння технологіями цифрової безпеки, навичками роботи журналіста в екстремальних умовах; уміння критично мислити, застосовувати технології фактчекінгу та знання механізмів протидії технологіям медіаманіпуляцій в умовах інформаційних війн; уміння подавати інформацію в різних мультимедійних форматах, поєднувати аудіальні, візуальні та текстуальні складові медіаповідомлення, володіння сучасними інструментами аудіовізуальної комунікації. Викладання та навчання ґрунтується на принципах студентоцентризму та індивідуально-особистісного підходу; реалізується через навчання на основі ознайомлення із сучасними концепціями і практичними кейсами; передбачається посилення практичної орієнтованості та творчої спрямованості у формі комбінації лекцій, практичних занять, самостійної навчальної і дослідницької роботи з використанням елементів дистанційного навчання, розв’язування прикладних завдань, виконання проєктів, виробничих практик, написання кваліфікаційної магістерської роботи, що має науково-теоретичну й емпірико-критичну складові та передбачає створення студентами авторського медіапроєкту. Національна академічна мобільність передбачає можливість навчання протягом семестру в інших навчальних закладах України. Міжнародна академічна мобільність створює перспективи щодо укладання угод із закордонними вищими навчальними закладами про міжнародну академічну мобільність.

Перспективи працевлаштування

Журналіст, редактор мультимедійних видань ЗМІ, редактор, журналіст мультимедійних видань ЗМІ, дизайнер мультимедійних об`єктів, керівник групи (виробництво кіно- і відеофільмів), начальник пресцентру, ведучий телепрограми, кінорежисер з монтажу, кінорежисер, режисер телебачення, редактор фільмів, провідний монтажер, режисер, режисер радіомовлення, режисер телебачення, звукорежисер, фахівець інфокомунікацій, фахівець із інформаційних технологій, оператор звукозапису, фотокореспондент, фотохудожник, монтажер, кінооператор, кінооператор-постановник, телеоператор, адміністратор телевізійних передач, адміністратор знімальної групи, організатор громадських заходів, фахівець з інтерв’ювання (ЗМІ), адміністратор програм радіо та телебачення, фотограф, обробник кінофотоматеріалів, менеджер (управитель) у сфері надання інформації, менеджер (управитель) із комунікаційних технологій, менеджер (управитель) із маркетингу, менеджер (управитель) із зв’язків з громадськістю, аналітик із комп’ютерних комунікацій, аналітик комунікацій (крім комп’ютерів), технолог електронних мультимедійних видань, професіонал із інноваційної діяльності, рекламіст, фахівець із зв’язків з громадськістю та пресою, консультант із маркетингу, науковий співробітник (інформаційна аналітика), науковий співробітник-консультант (інформаційна аналітика), аналітик консолідованої інформації.

Освітньо-професійна програма

Передумови для вступу
    Я маю
Вступний іспит з іноземної мови
Фаховий комплексний екзамен «Медіакомунікації» (письмово)
Диплом бакалавра
Вступний іспит з іноземної мови
Фаховий комплексний екзамен «Медіакомунікації» (письмово)
Диплом бакалавра
Вступний іспит з іноземної мови
Фаховий комплексний екзамен «Медіакомунікації» (письмово)
Диплом магістра
    Я маю
Вступний іспит з іноземної мови
Фаховий комплексний екзамен «Медіакомунікації» (письмово)
Диплом бакалавра
Вступний іспит з іноземної мови
Фаховий комплексний екзамен «Медіакомунікації» (письмово)
Диплом бакалавра
Вступний іспит з іноземної мови
Фаховий комплексний екзамен «Медіакомунікації» (письмово)
Диплом магістра