Опис програми

Навчання в магістратурі за освітньою програмою «Прикладна фізика енергетичних систем» передбачає отримання здобувачами фундаментальних та прикладних знань з інформаційних технологій у фізико-енергетичних системах, моделювання процесів у енергетичних системах, комп’ютерної візуалізації та обробки даних, обчислювальної теплофізики, енергозбереження та енергоменеджменту, сонячної енергетики, новітньої нетрадиційної енергетики тощо.

Фахівці з прикладної фізики, енергетики та енергоменеджменту здатні вирішувати весь спектр питань енергетичної галузі, пов’язаних, зокрема, з проведенням енергоаудиту, розробкою програмного забезпечення та комп’ютерним моделюванням енергетичних систем.

Випускники магістратури можуть працювати в провідних наукових, науково-виробничих та виробничих закладах та організаціях різної форми власності, а також на енергогенеруючих та енергорозподільних підприємствах України.

Освітньо-професійна програма

Передумови для вступу
    Я маю
Єдиний вступний іспит
Фаховий іспит з термодинаміки (письмово)
Диплом бакалавра
Єдиний вступний іспит
Фаховий іспит з термодинаміки (письмово)
Диплом бакалавра
Єдиний вступний іспит
Фаховий іспит з термодинаміки (письмово)
Диплом магістра