Опис програми

За освітньо-професійною програмою «Фізика та астрономія в закладах освіти» фізичний факультет готує фахівців за освітнім ступенем магістра за спеціальністю «104 - Фізика та астрономія». По закінченню 1.5 річного навчання ви отримаєте повну вищу освіту. Наші випускники можуть працювати викладачами та керівниками навчальних закладів середньої, фахової, передвищої та вищої освіти, репетиторами. Ви отримаєте теоретичні знання та практичні навички з методики викладання фізики та астрономії, організації навчального процесу в навчальних закладах, основ педагогічної, виховної та соціальної роботи, які вкрай необхідні для ефективного працевлаштування на сучасному ринку праці. Високий рівень підготовки фахівців за освітньою програмою дозволяє побудувати успішну кар'єру, дає можливість отримувати високу заробітну плату не тільки в Україні, а й у будь-якій країні світу.

Перевагами навчання за програмою є висока стипендія, можливість навчання у закордонних навчальних закладах за програмами академічного обміну, працевлаштування паралельно з навчанням. У разі потреби, студент може навчатися на двох освітніх програмах одночасно та працювати у позанавчальний час.

Вступити на навчання за освітньою програмою «Фізика та астрономія в закладах освіти» можуть не тільки випускники закладів вищої освіти, які здобули освітній ступінь бакалавра, але й особи що мають диплом магістра або спеціаліста отриманий за іншою спеціальністю. Чекаємо на вас, дорогі абітурієнти!

Освітньо-професійна програма

Передумови для вступу
    Я маю
Диплом бакалавра
Вступний іспит з іноземної мови
Фаховий іспит з фізики (письмово)
Диплом бакалавра
Вступний іспит з іноземної мови
Фаховий іспит з фізики (письмово)
Диплом магістра
Вступний іспит з іноземної мови
Фаховий іспит з фізики (письмово)
    Я маю
Диплом бакалавра
Вступний іспит з іноземної мови
Фаховий іспит з фізики (письмово)
Диплом бакалавра
Вступний іспит з іноземної мови
Фаховий іспит з фізики (письмово)
Диплом магістра
Вступний іспит з іноземної мови
Фаховий іспит з фізики (письмово)