Опис програми

Базисом культурологічного знання виступають окремі науки про культуру, у межах яких досліджують певні феномени культури. Культурологія належить до соціогуманітарних наук, специфіка якої полягає саме в її інтегративному характері, в орієнтації на буття та діяльність людини й суспільства як цілісних феноменів.

Підготовка здобувачів вищої освіти освітнього рівня магістр зосереджена на вивченні дисциплін фундаментальної та фахової підготовки, зокрема: «Філософія культури», «Філософія культури», «Соціологія культури», «Філософія релігії», «Парадигми сучасної культурології», «Методологія академічного культурологічного дослідження», «Культурологія кінематографу ХХ ст.». Навчальний план підготовки культурологів-магістрів містить 11 авторських курсів. Студенти мають можливість здійснити культурологічне дослідження за самостійно обраною темою та втілити його результати в наукові публікації, текст дипломної роботи, за результатами захисту якої отримують кваліфікацію магістр з культурології, викладач.

Перспективи працевлаштування

Випускники можуть працювати культурологами, викладачами культурологічних дисциплін ЗВО, асистентами, викладачами культурологічних дисциплін середніх навчальних закладів, експертами із суспільно-політичних питань (у партіях та інших громадських організаціях), завідувачами навчального кабінету (культурології) ЗВО.

Освітньо-професійна програма

Передумови для вступу
    Я маю
Вступний іспит з іноземної мови
Фаховий екзамен з теорії та історії культури (письмово)
Диплом бакалавра
Вступний іспит з іноземної мови
Фаховий екзамен з теорії та історії культури (письмово)
Диплом бакалавра
Вступний іспит з іноземної мови
Фаховий екзамен з теорії та історії культури (письмово)
Диплом магістра
    Я маю
Вступний іспит з іноземної мови
Фаховий екзамен з теорії та історії культури (письмово)
Диплом бакалавра
Вступний іспит з іноземної мови
Фаховий екзамен з теорії та історії культури (письмово)
Диплом бакалавра
Вступний іспит з іноземної мови
Фаховий екзамен з теорії та історії культури (письмово)
Диплом магістра