Опис програми

Освітньо-професійна програма «Заповідна справа» має прикладну орієнтацію, передбачає підготовку до виконання функціональних обов’язків з організації та розробки заходів формування і функціонування екологічної мережі України для збереження біологічного і ландшафтного різноманіття на еталонних територіях в умовах сталого розвитку, дизайну та організації ландшафту природних та антропогенно освоєних територій, формування готовності до самоосвіти та професійного самовдосконалення впродовж життя. Основний фокус освітньої програми — науково-дослідне обґрунтування організації та розробки заходів формування і функціонування екологічної мережі України для збереження біологічного і ландшафтного різноманіття на еталонних територіях в умовах сталого розвитку.

Випускник може продовжувати навчання в аспірантурі.

Фахівець, що отримав кваліфікацію «Магістр з екології. Заповідна справа» підготовлений до роботи в таких галузях економіки: лісівництво, меліорація та природно-заповідна справа, мисливство та надання пов’язаних із ними послуг; сільське господарство, в агрономії, водному господарстві, зооінженерії; у сфері державної служби, маркетингу, ефективності господарської діяльності, раціоналізації виробництва, інтелектуальної власності та інноваційної діяльності. Підготовка за ОП «Заповідна справа» здійснюється науково-педагогічними працівниками кафедри екологічного моніторингу та заповідної справи разом з іншими НПП Навчально-наукового інституту екології. Усі викладачі відповідають ліцензійним умовам, мають науковий ступінь та вчене звання, що відповідає основному профілю дисципліни, що викладається, мають підтверджений рівень наукової та професійної активності.

Освітньо-професійна програма

Передумови для вступу
    Я маю
Вступний іспит з іноземної мови
Фаховий іспит з екології та неоекології (письмово)
Диплом бакалавра
Вступний іспит з іноземної мови
Фаховий іспит з екології та неоекології (письмово)
Диплом бакалавра
Вступний іспит з іноземної мови
Фаховий іспит з екології та неоекології (письмово)
Диплом магістра
    Я маю
Вступний іспит з іноземної мови
Фаховий іспит з екології та неоекології (письмово)
Диплом бакалавра
Вступний іспит з іноземної мови
Фаховий іспит з екології та неоекології (письмово)
Диплом бакалавра
Вступний іспит з іноземної мови
Фаховий іспит з екології та неоекології (письмово)
Диплом магістра