Опис програми

Мета програми — забезпечення фундаментальної і професійно-орієнтованої підготовки фахівців у галузі іноземної філології із кваліфікацією викладачів та перекладачів, які володітимуть знаннями у сфері іноземної філології, навичками методичної діяльності у викладанні іноземних мов та перекладацької діяльності.

Підготовка передбачає набуття та поглиблення студентами мовних, лінгвокраїнознавчих та культурологічних знань і формування системи мовленнєвих умінь з говоріння, читання, письма та аудіювання, перекладацьких навичок та знань теорії перекладу, вмінь двостороннього усного і письмового перекладу у суспільно-політичній, науково-технічній, економічній та юридичній галузях, ділове листування, IT-переклад. Програма також містить поглиблене вивчення теорії лінгвістичних учень, набуття навичок самостійного ведення науково-дослідної роботи, оволодіння сучасними інформаційно-комунікативними технологіями та професійними навичками роботи з сучасними технологіями, що здійснюється за посередництвом навчальних матеріалів з мультимедійним забезпеченням.

Асистентська практика проводиться у закладах вищої освіти м. Харкова, насаперед на факультетах ХНУ імені В. Н. Каразіна під контролем керівників практики, викладачів факультету іноземних мов, згідно з розробленими методичною комісією факультету критеріями оцінювання практики. До оцінювання додано завдання з педагогіки та психології.

Перекладацька практика, яка проводиться без відриву від занять, орієнтована на співпрацю з кафедрами ХНУ імені В. Н. Каразіна, де враховується специфічна професіональна тематика. Практика проводиться під керівництвом досвідчених перекладачів-керівників практики, викладачів перекладацьких кафедр факультету.

Французька мова є офіційною мовою ООН, Європейського Союзу, ЮНЕСКО, НАТО, Міжнародного олімпійського комітету та Міжнародного Червоного Хресту. Це також мова трьох міст головних європейських інституцій, а саме Страсбургу, Брюсселя і Люксембургу. Це друга популярна мова для вивчення після англійської мови після англійської мови, окрім цього, французька обіймає третє місце за використанням в інтернеті. Французька мова допомагає в опануванні інших мов. Це стосується романських мов (іспанська, італійська, португальська або румунська), а також англійської мови, оскільки французька мова надала більше 50% одиниць сучасній англійській лексиці.

Навчання проходить у формі професійної теоретичної та практичної підготовки за участю іноземних асистентів – носіїв французької мови, а також стажувань закордоном.

Володіння французькою мовою є перевагою під час пошуку роботи. Зокрема це стосується співпраці з французькими міжнародними компаніями в різних секторах діяльності (дистрибуція, автомобільна та люксова індустрії, аеронавтика, банки, страхування тощо).

Сферою діяльності випускників факультету іноземних мов з другим (магістерським) рівнем вищою освітою є наука, література та видавнича справа, сфера освіти, а саме: установи та навчальні заклади, заклади вищої освіти, друковані та електронні ЗМІ, ІТ, PR-технології; різноманітні фонди, спілки, музеї, мистецькі та культурні центри та інші установи та організації, які потребують послуг перекладу.

Ступінь магістра філології надасть можливість працювати науковим співробітником (мовознавство, лінгвістика, переклад), викладачем у  закладах вищої освіти та профільних закладах вищої освіти.

Студенти у ході навчання можуть проходити стажування та брати участь у міжнародних проектах за програмами академічного обміну (Erasmus Mundus, DAAD), що розвиває навички міжкультурної комунікації в умовах глобалізації, а також семінарах і зустрічах, що проводяться з метою ознайомлення студентів із програмами міжнародного обміну.

Освітньо-професійна програма

Передумови для вступу
    Я маю
Вступний іспит з іноземної мови
Фаховий комплексний іспит (французька та англійська мови) (письмово)
Диплом бакалавра
Вступний іспит з іноземної мови
Фаховий комплексний іспит (французька та англійська мови) (письмово)
Диплом бакалавра
Вступний іспит з іноземної мови
Фаховий комплексний іспит (французька та англійська мови) (письмово)
Диплом магістра
    Я маю
Вступний іспит з іноземної мови
Фаховий комплексний іспит (французька та англійська мови) (письмово)
Диплом бакалавра
Вступний іспит з іноземної мови
Фаховий комплексний іспит (французька та англійська мови) (письмово)
Диплом бакалавра
Вступний іспит з іноземної мови
Фаховий комплексний іспит (французька та англійська мови) (письмово)
Диплом магістра