Опис програми

Мета програми — забезпечення фундаментальної і професійно-орієнтованої підготовки фахівців у галузі іноземної філології із кваліфікацією викладачів та перекладачів, які володітимуть знаннями у сфері іноземної філології, навичками методичної діяльності у викладанні іноземних мов та перекладацької діяльності.

Програма змістовно зорієнтована на сучасні комунікативні тенденції у філології і практиці перекладу. Навчання відбувається шляхом теоретичної, практично-професійної та науково-дослідницької підготовки. Кожен здобувач має можливість самостійно формувати свій «кошик» теоретичних дисциплін залежно від власних уподобань, перспектив працевлаштування чи дослідницьких інтересів. Здобувач має можливість засвоїти сучасні тенденції розвитку східної та германської філології, зрозуміти історію ментальності китайського народу, вивчити процес модернізації китайської мови та застосувати ці знання на практиці.

Підготовка передбачає набуття та поглиблення студентами мовних, лінгвокраїнознавчих та культурологічних знань і формування системи мовленнєвих умінь з говоріння, читання, письма та аудіювання, перекладацьких навичок та знань теорії перекладу, вмінь двостороннього усного і письмового перекладу у суспільно-політичній, науково-технічній, економічній та юридичній галузях, ділове листування, IT-переклад. Програма також містить поглиблене вивчення теорії лінгвістичних учень, набуття навичок самостійного ведення науково-дослідної роботи, оволодіння сучасними інформаційно-комунікативними технологіями та професійними навичками роботи з сучасними технологіями, що здійснюється за посередництвом навчальних матеріалів з мультимедійним забезпеченням. Студенти проходять асистентську, перекладацьку та переддипломну практики.

Асистентська практика проводиться у закладах вищої освіти м. Харкова, насамперед на факультетах ХНУ імені В. Н. Каразіна під контролем керівників практики, викладачів факультету іноземних мов, згідно з розробленими методичною комісією факультету критеріями оцінювання практики. До оцінювання додано завдання з педагогіки та психології.

Перекладацька практика, яка проводиться без відриву від занять, орієнтована на співпрацю з кафедрами ХНУ імені В. Н. Каразіна, де враховується специфічна професіональна тематика. Практика проводиться під керівництвом досвідчених перекладачів-керівників практики, викладачів перекладацьких кафедр факультету.

Китайська мова є найбільш розповсюдженою у світі, нею розмовляють близько 1,5 мільярда людей. Китайська мова — сукупність діалектів, але найбільш популярним є путунхуа (стандартна китайська мова). Китайська є офіційною мовою Китайської Народної Республіки і Тайваню, а також однією з 6 офіційних і робочих мов ООН. На відміну від більшості писемностей, китайське письмо складається не з букв, а з ієрогліфів. Наразі ієрогліфи існують в 2 варіантах: спрощеному, прийнятому на материковому Китаї, і традиційному — на Тайвані, в Гонконзі і в деяких інших країнах. Програмою пропонується вивчення спрощеного письма, як найбільш розповсюдженого.

Після завершення програми випускник може продовжити навчання в аспірантурі (програма PhD) та поглибити теоретичні знання і спектр практичних навичок, а також працювати за отриманою кваліфікацією викладачем китайської або англійської мови у середніх та вищих навчальних закладах, усним та письмовим перекладачем, зокрема, у медіасфері (журнали, інтернет-видання, телеканали), сфері ІТ, PR- технологій, в галузі освіти, науки, культури, туризму, міжнародного бізнесу та торгівлі, журналістики, дипломатії, копірайтингу, консалтингу тощо.

На факультеті діє програма академічної мобільності, і кожен рік наші студенти мають можливість навчатися в найкращих університетах світу за програмою Erasmus+ та за іншими програмами в межах угод з університетами-партнерами КНР.

Конкурсна пропозиція пропонує випускникам максимально широкі професійні права, серед яких бути фахівцями у сфері IT зі знанням китайської та англійської мов у зв’язку з популярністю інтернет-комерції; працювати гідом, оскільки кількість китайців останнім часом збільшилася не лише в Україні; бути керівником вузьких бізнес-сфер (будівельні проєкти, відділи експорту або імпорту, філіали китайських компаній); викладачами китайської та англійської мов; усі можливі різновиди усних та письмових перекладачів; редактори друкованих та електронних ЗМІ, референти; фахівці PR-технологій, працівники різноманітних фондів, спілок, фундацій гуманітарного спрямування,  мистецьких і культурних центрів. Випускники цієї освітньої програми отримують можливість продовжити навчання в аспірантурі і стати доктором філософії.

Освітньо-професійна програма

Передумови для вступу
    Я маю
Вступний іспит з іноземної мови
Фаховий екзамен з теоретичних аспектів та практики перекладу китайської мови (письмово)
Диплом бакалавра
Вступний іспит з іноземної мови
Фаховий екзамен з теоретичних аспектів та практики перекладу китайської мови (письмово)
Диплом бакалавра
Вступний іспит з іноземної мови
Фаховий екзамен з теоретичних аспектів та практики перекладу китайської мови (письмово)
Диплом магістра
    Я маю
Вступний іспит з іноземної мови
Фаховий екзамен з теоретичних аспектів та практики перекладу китайської мови (письмово)
Диплом бакалавра
Вступний іспит з іноземної мови
Фаховий екзамен з теоретичних аспектів та практики перекладу китайської мови (письмово)
Диплом бакалавра
Вступний іспит з іноземної мови
Фаховий екзамен з теоретичних аспектів та практики перекладу китайської мови (письмово)
Диплом магістра