Опис програми

Навчання передбачає поєднання широкої гуманітарної підготовки з поглибленою спеціалізацією, яка відбувається на відповідній кафедрі. Загалом викладачі факультету читають понад 150 курсів та спецкурсів, що охоплюють історію людства з найдавніших часів до сьогодення, від археології до сучасних міжнародних відносин. Викладання курсів і спецкурсів проводиться з урахуванням сучасних концепцій, методології та методів історичного дослідження.

Студенти мають можливість вивчати різні іноземні мови (від латинської й грецької до китайської), а також пройти військову підготовку та одержати звання офіцера запасу. Важливим елементом підготовки студента-історика є археологічна, музейно-архівна та педагогічна практики. Головний принцип навчання на факультеті — це навчання крізь науку. Кожен студент факультету має шанс проявити свої здібності: можна брати участь в археологічних експедиціях, публікувати роботи в наукових виданнях, спілкуватися з ученими зі світовим ім’ям, брати участь у міжнародних наукових конференціях і самим організовувати такі заходи.

Перспективи працевлаштування

Випускники факультету працюють:

  • у сфері вищої та середньої освіти, музеях та архівах;
  • у державних установах, громадських організаціях, правоохоронних структурах;
  • надають консультації політичним партіям, міжнародним та громадським організаціям;
  • у регіональних і загальноукраїнських ЗМІ як журналісти, аналітики, редактори, контент-менеджери;
  • у туристичних компаніях, галереях, видавництвах, структурах з охорони та використання культурної спадщини.

Освітньо-професійна програма

Передумови для вступу
    Я маю
Вступний іспит з іноземної мови
Фаховий іспит з історії України (письмово)
Диплом бакалавра
Вступний іспит з іноземної мови
Фаховий іспит з історії України (письмово)
Диплом бакалавра
Вступний іспит з іноземної мови
Фаховий іспит з історії України (письмово)
Диплом магістра
    Я маю
Вступний іспит з іноземної мови
Фаховий іспит з історії України (письмово)
Диплом бакалавра
Вступний іспит з іноземної мови
Фаховий іспит з історії України (письмово)
Диплом бакалавра
Вступний іспит з іноземної мови
Фаховий іспит з історії України (письмово)
Диплом магістра