Опис програми

Навчання має прикладний характер, орієнтується на сучасні науково-технічні дослідження в галузі комп’ютерної інженерії.

Спеціальність в межах університетських підписаних угод щодо європейської науково-освітньої інтеграції надає змогу майбутнім магістрам продовжувати освіту за кордоном та забезпечує академічну мобільність учасників освітнього процесу як в межах України, так і за кордоном.

Особливість спеціальності полягає в тому, що вона відповідає стандартній освітній програмі підготовки магістрів у більшості університетів світу Master of Science (MS) programming Computer Engineering та враховує особливості національних стандартів та вимог, а також визначається особливостями підготовки фахівців у Каразінському університеті як у багатопрофільному класичному університеті.

Ціллю спеціальності є підготовка кваліфікованих фахівців, здатних самостійно розвязувати комплексні проблеми в сфері компютерної інженерії, що передбачає проведення досліджень та здійснення інновацій і характеризується невизначеністю умов і вимог.

Навчання має прикладний характер, орієнтується на сучасні науково-технічні дослідження в галузі компютерної інженерії.

Спеціальність в межах університетських підписаних угод щодо європейської науково-освітньої інтеграції надає змогу майбутнім магістрам продовжувати освіту за кордоном та забезпечує академічну мобільність учасників освітнього процесу як в межах України так і за кордоном.

Особливість спеціальності полягає в тому, що вона відповідає стандартній освітній програмі підготовки магістрів у більшості університетів світу Master of Science (MS) programming Computer Engineering та враховує особливості національних стандартів та вимог, а також визначається особливостями підготовки фахівців в Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна як в багатопрофільному класичному університеті.

Передумови для вступу
    Я маю
Вступний іспит з іноземної мови
ЄФВВ (предметний тест з інформаційних технологій) / Фаховий іспит «Комп’ютерна інженерія» (письмово)
Диплом бакалавра
Вступний іспит з іноземної мови
ЄФВВ (предметний тест з інформаційних технологій) / Фаховий іспит «Комп’ютерна інженерія» (письмово)
Диплом бакалавра
Вступний іспит з іноземної мови
ЄФВВ (предметний тест з інформаційних технологій) / Фаховий іспит «Комп’ютерна інженерія» (письмово)
Диплом магістра
    Я маю
Вступний іспит з іноземної мови
ЄФВВ (предметний тест з інформаційних технологій) / Фаховий іспит «Комп’ютерна інженерія» (письмово)
Диплом бакалавра
Вступний іспит з іноземної мови
ЄФВВ (предметний тест з інформаційних технологій) / Фаховий іспит «Комп’ютерна інженерія» (письмово)
Диплом бакалавра
Вступний іспит з іноземної мови
ЄФВВ (предметний тест з інформаційних технологій) / Фаховий іспит «Комп’ютерна інженерія» (письмово)
Диплом магістра