Опис програми

Освітній процес базується на сучасних методах освіти з використанням новітніх інформаційних технологій та з залученням викладачів-практиків високого професійного рівня.

Навчальним планом передбачені як обов’язкові дисципліни, що викладаються в рамках МЕВ, так і практичні спеціалізовані дисципліни — сучасні світові інтеграційні процеси та їх компаративні переваги, євроінтеграція України: практичні аспекти Угоди про асоціацію України з ЄС, сучасна економічна дипломатія в умовах міжнародної інтеграції, експортні стратегії України в умовах сучасних інтеграційних процесів, міжнародний трансфер і комерціалізація технологій в умовах нової промислової революції, друга іноземна мова.

У результаті навчання випускник отримує навички викладання навчальних дисциплін з галузі міжнародних відносин, зокрема економічних дисциплін; керується нормами міжнародного економічного права в міжнародних економічних відносинах; вільно спілкується двома іноземними мовами на професійному рівні, складає ділові папери та здійснює переклад.

Сфера діяльності випускників: відділи зовнішньоекономічних зв’язків підприємств, торговельні представництва за кордоном, митна служба, дипломатична та консульська служба, підрозділи державних органів управління, що займаються практичною реалізацією інтеграційних спрямувань України, міжнародні аудиторські та консалтингові компанії, науково-дослідні інститути, вищі заклади освіти.

Передумови для вступу
    Я маю
Вступний іспит з іноземної мови
ЄФВВ (предметний тест з економіки та міжнародної економіки) / Фаховий іспит з міжнародних економічних відносин (письмово)
Диплом бакалавра
Вступний іспит з іноземної мови
ЄФВВ (предметний тест з економіки та міжнародної економіки) / Фаховий іспит з міжнародних економічних відносин (письмово)
Диплом бакалавра
Вступний іспит з іноземної мови
ЄФВВ (предметний тест з економіки та міжнародної економіки) / Фаховий іспит з міжнародних економічних відносин (письмово)
Диплом магістра