Опис програми

Програма є логічним продовження програми «Міжнародний бізнес» бакалаврського рівня. При цьому випускники інших спеціальностей, які цікавляться міжнародним бізнесом, мають шанс здобути кваліфікацію магістра міжнародних економічних відносин (міжнародний бізнес).

Перевага програми полягає в тому, що вона поєднує одразу три аспекти підготовки: організація міжнародного бізнесу; міжнародні економічні відносини міждержавного рівня; знання двох іноземних мов.

Програма є комплексною та міждисциплінарною і дозволяє отримати мікс компетентностей, порівняти який можна лише з навчанням на трьох спеціальностях одночасно. Програма готує економістів-міжнародників зі знанням двох іноземних мов.

На факультеті активно реалізуються програми міжнародної академічної мобільності, діють міжнародні гранти, працює студентське наукове товариство і багато наукових гуртків, студентське самоврядування, студентська профспілка, дебатний клуб, English Speaking Club.

Призначення цієї програми — навчити розбиратися в актуальних проблемах міжнародного бізнесу; здійснювати міжнародний бізнес в умовах міжнародної економічної інтеграції; використовувати норми міжнародного економічного права; розумітися на бізнес-процесах сучасних ТНК; удосконалити знання англійської мови за фахом та покращити навички перекладу. На вибір студенти можуть вивчати корпоративні фінанси, злиття та поглинання в міжнародному бізнесі, міжнародну електронну комерцію, міжнародний бізнес в цифровій економіці, онлайн-маркетинг, корпоративний імідж-промоушен в міжнародному бізнесі, комплекс інтегрованих маркетингових комунікацій в міжнародному бізнесі, соціальне підприємництво, податкове планування в міжнародному бізнесі, управління податковими ризиками в міжнародному бізнесі, економічну безпеку міжнародного бізнесу, інноваційне підприємництво та стартап-проєктування, міжнародне бізнес-адміністрування, інтелектуальну власність в міжнародному бізнесі. Також студент обов’язково обирає для вивчення другу іноземну мову (одну із запропонованого переліку). Крім того, студент опановує необхідні для працевлаштування м'які навички.

Перспективи працевлаштування

Традиційно рейтинг Forbes очолюють представники міжнародного бізнесу.

Можливі посади та види діяльності: експерт із зовнішньоекономічних питань, консультант із зовнішньоекономічних питань, консультант з маркетингу, оглядач з економічних питань, економіст, економіст з міжнародної торгівлі, керівник підприємства (установи, організації), менеджер (управитель) із зовнішньоекономічної діяльності, менеджер (управитель) з маркетингу, дипломатичний агент, інспектор з експорту, агент торговельний, фахівець з корпоративного управління, викладач вищого навчального закладу, наукова діяльність, супровід міжнародних бізнес-процесів двома іноземними мовами.

Місця для працевлаштування: Міністерство закордонних справ, дипломатичні представництва, торгово-промислові палати, обласні державні адміністрації, міжнародні організації економічного профілю, приватні структури, які реалізують діяльність у сфері міжнародних економічних відносин (зовнішньоекономічні відділи фірм, транснаціональні корпорації), фізична особа-підприємець, заклади вищої освіти.

Наведемо кілька прикладів працевлаштування наших випускників: менеджер зовнішньоекономічної діяльності, логіст зовнішньоекономічної діяльності ТОВ «НТФ»; менеджер із зовнішньоекономічної діяльності ТОВ «Лотос Корп»; працівники інженерного відділу, комунікаційної команди у Philip Morris International; логістичний координатор (міжнародні перевезення вантажів) компанія Logity; підприємці (власники інтернет-магазинів, розробник власного бренду одягу).

Освітньо-професійна програма

Передумови для вступу
    Я маю
Вступний іспит з іноземної мови
ЄФВВ (предметний тест з економіки та міжнародної економіки) / Фаховий іспит з міжнародних економічних відносин (письмово)
Диплом бакалавра
Вступний іспит з іноземної мови
ЄФВВ (предметний тест з економіки та міжнародної економіки) / Фаховий іспит з міжнародних економічних відносин (письмово)
Диплом бакалавра
Вступний іспит з іноземної мови
ЄФВВ (предметний тест з економіки та міжнародної економіки) / Фаховий іспит з міжнародних економічних відносин (письмово)
Диплом магістра
    Я маю
Вступний іспит з іноземної мови
ЄФВВ (предметний тест з економіки та міжнародної економіки) / Фаховий іспит з міжнародних економічних відносин (письмово)
Диплом бакалавра
ЄФВВ (предметний тест з економіки та міжнародної економіки) / Фаховий іспит з міжнародних економічних відносин (письмово)
Диплом бакалавра
Вступний іспит з іноземної мови
Вступний іспит з іноземної мови
ЄФВВ (предметний тест з економіки та міжнародної економіки) / Фаховий іспит з міжнародних економічних відносин (письмово)
Диплом магістра