Б М А

Аспірантура

Третій рівень

Доктор філософіїДоктор філософії

Передбачає здобуття особою теоретичних знань, умінь, навичок та інших компетентностей, достатніх для продукування нових ідей, розв’язання комплексних проблем у галузі професійної та/або дослідницько-інноваційної діяльності, оволодіння методологією наукової та педагогічної діяльності, а також проведення власного наукового дослідження, результати якого мають наукову новизну, теоретичне та практичне значення

кредитів30–60 кредитів ЄКТС
ОБЕРІТЬ
ОСВІТНІЙ
РІВЕНЬ

Поки живеш — повчайся. Не чекай, щоб старість принесла з собою мудрість

Солон

Освітня програма Форма навчання Структурний підрозділ
Природничі науки
географія
Спеціальність: Географія
Д З
Факультет геології, географії, рекреації та туризму
екологія
Спеціальність: Екологія
Навчально-науковий інститут екології
науки про Землю
Спеціальність: Науки про Землю
Д З
Факультет геології, географії, рекреації та туризму
прикладна фізика та наноматеріали
Спеціальність: Прикладна фізика та наноматеріали
Д З
Факультет радіофізики, біомедичної електроніки та комп’ютерних систем
фізика та астрономія
Спеціальність: Фізика та астрономія
Фізичний факультет
cучасні напрямки розвитку фундаментальної хімії та їх прикладна перспектива
Спеціальність: Хімія
Хімічний факультет
Д
Денна
З
Заочна