Б М А

Аспірантура

Третій рівень

Доктор філософіїДоктор філософії

Передбачає здобуття особою теоретичних знань, умінь, навичок та інших компетентностей, достатніх для продукування нових ідей, розв’язання комплексних проблем у галузі професійної та/або дослідницько-інноваційної діяльності, оволодіння методологією наукової та педагогічної діяльності, а також проведення власного наукового дослідження, результати якого мають наукову новизну, теоретичне та практичне значення

кредитів30–60 кредитів ЄКТС
ОБЕРІТЬ
ОСВІТНІЙ
РІВЕНЬ

Про розум людини легше судити за її питаннями, ніж за її відповідями

Гастон де Левіс

Освітня програма Форма навчання Структурний підрозділ
Управління та адміністрування
менеджмент
Спеціальність: Менеджмент
Д З
Каразінська школа бізнесу
публічне управління та адміністрування
Спеціальність: Публічне управління та адміністрування
Навчально-науковий інститут «Інститут державного управління»
Д
Денна
З
Заочна