Опис програми

Доктор філософії з комп’ютерних наук та інформаційних технологій набуває таких загальних та фахових компетентностей: організація проектів розробки програмних систем і управління процесом розробки; професійне використання сучасних інформаційних технологій та прогнозу їх розвитку за напрямом, що відповідає професійній спеціалізації; дослідження принципових можливостей обчислювального вирішення задач; теоретична оцінка витрат обчислювальних ресурсів; побудова системи математичних моделей, необхідних для всебічного вивчення технічних систем, зокрема, ПС; перетворення формальних моделей в напрямку отримання практично необхідної комп’ютерної моделі та постановка задачі збереження і обробки даних; планування і виконання комп’ютерного експерименту та управління ним; аналіз результатів комп’ютерного експерименту з урахуванням витрат обчислювальних ресурсів; проектування, розробка та супроводження розподілених баз даних; проектування і побудова баз знань, теоретичного обґрунтування цих знань та необхідних навичок використання.

Передумови для вступу
Інформація оновлюється.