Опис програми

Професійні компетентності доктора філософії в галузі соціальних і поведінкових наук за спеціальністю «Психологія» складаються з чотирьох складових: загально-філософських, науково-професійних, дослідницьких та мовних компетентностей.

За результатами навчання доктор філософії з психології повинен демонструвати наукові погляди при оцінці чинників, які впливають на вибір методів за засобів організації та проведення психологічного дослідження; володіти концептуальними та методологічними знаннями в галузі психології та бути здатним застосовувати їх до професійної діяльності; інтегрувати існуючі методи та методики досліджень та адаптувати їх для розв’язання наукових завдань при проведенні дисертаційних досліджень; вміти визначити об’єкт, предмет досліджень, використовуючи гносеологічні підходи до розв’язання проблем психологічної науки й практики та описати закономірності, тенденції, моделі, виявлені в процесі реалізації психологічних досліджень.

Освітньо-наукова програма

Передумови для вступу
    Я маю
Диплом магістра
Вступний іспит зі спеціальності
Вступний іспит з іноземної мови
Презентація дослідницьких пропозицій за тематикою передбачуваного керівника
    Я маю
Диплом магістра
Вступний іспит зі спеціальності
Вступний іспит з іноземної мови
Презентація дослідницьких пропозицій за тематикою передбачуваного керівника