Опис програми

Під час навчання здобувачі набувають здатність розв’язувати комплексні проблеми в галузі професійної та/або дослідницько-інноваційної діяльності та практики, що передбачає глибоке переосмислення наявних і створення нових цілісних знань, розвиток методичного й інструментального апарату економічних досліджень, оволодівають методами розробки й обґрунтування оптимальних рішень при формуванні та реалізації економічної політики.

Випускник може працювати викладачем вищого навчального закладу відповідного рівня акредитації, на посадах економіста, економіста-аналітика широкого профілю з ефективності підприємництва та інноваційного радника, консультанта та оглядача з економічних питань, наукового співробітника фахових наукових установ, методиста з економічної освіти тощо.

Освітньо-наукова програма

Передумови для вступу
    Я маю
Вступний іспит зі спеціальності
Вступний іспит з іноземної мови
Презентація дослідницьких пропозицій за тематикою передбачуваного керівника
Диплом магістра
    Я маю
Вступний іспит зі спеціальності
Вступний іспит з іноземної мови
Презентація дослідницьких пропозицій за тематикою передбачуваного керівника
Диплом магістра