Опис програми

Здобувачі опановують такі професійні навички: застосування теоретичного аналізу наукових проблем та вміння здійснювати теоретичні узагальнення; уміння застосовувати теоретичні засади міжнародних відносин до пояснення сучасних соціально-економічних явищ і процесів; формулювання дослідницьких гіпотез, визначення способів їх перевірки та здійснення цієї перевірки; планування та організація економічних досліджень, здійснення економічної експертизи на базі сучасних методологічних підходів та відповідних нормативно-правових положень; збирання, опрацювання, всебічний аналіз та узагальнення економічної інформації; застосовування широкого кола методів теоретичного та емпіричного аналізу соціально-економічних явищ і процесів.

Аспіранти вивчають дослідницькі компетентності: здатність до критичного мислення; уміння з нових дослідницьких позицій формувати методологічну базу власного наукового дослідження, усвідомлювати його актуальність, мету і значення для розвитку інших галузей науки, суспільно-політичного, економічного життя, національної чи світової духовної культури; здатність професійно презентувати результати своїх досліджень у наукових статтях і тезах, а також на міжнародних наукових конференціях, семінарах для вітчизняного та світового співтовариства.

Випускники програми будуть підготовлені до роботи в міжнародних дослідницьких проектах та інституціях, до викладання дисциплін міжнародного профілю на високому дослідницькому рівні в університетах України та світу.

Передумови для вступу
Інформація оновлюється.