Реалізувати свій науковий та винахідницький потенціал допоможе Наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів і молодих учених, яке представляє та захищає інтереси і права студентів в їхній науково-дослідній діяльності.

Наукове товариство залучає обдарованих студентів до наукової діяльності як можливої кар’єри та професії, сприяє обміну науковими ідеями та участі студентів у регіональних, загальноукраїнських та міжнародних студентських конференціях, конкурсах, проектах тощо.

Товариство інформує студентів про різноманітні наукові заходи, оприлюднює результати наукової роботи студентів та забезпечує її обговорення у колі колег, організовує міждисциплінарні проекти та сприяє преміюванню кращих студентів.

Наукове товариство проводить університетський конкурс студентських наукових робіт, який є першим етапом відбору до участі у Всеукраїнському конкурсі, переможці нагороджуються відзнаками та грошовими преміями. Крім того, товариство організовує загальноуніверситетські круглі столи, семінари, «День студентської науки» тощо.

Наукове товариство підтримує студентські ініціативи, зокрема літературну студію, яка видає студентський літературний альманах, а також проводить літературний конкурс за жанрами: поезія, велика та мала проза.

На кожному факультеті діє студентське наукове товариство факультету, вони, співпрацюючи з адміністрацією факультету, організовують студентські науково-практичні конференції, наукові семінари, дебатні клуби, зустрічі з фахівцями, круглі столи, створюють гуртки за науковими інтересами.

Наукове товариство представляє їх інтереси перед керівництвом університету, органами місцевого самоврядування та державної влади, грантовими та меценатськими фондами тощо.

Дізнатися більше