Університет є активним учасником міжнародного освітнього процесу, організовує та супроводжує програми академічного співробітництва з іноземними закладами вищої освіти та організаціями.

Відділ міжнародних програм та академічної мобільності університету надає студентам дані про можливості навчання та стажування за кордоном за різноманітними напрямами у різних галузях знань. У щомісячному бюлетені, що формується відділом, міститься інформація про стипендіальні програми, літні та зимові школи, програми обміну студентів, практики, форуми, конкурси, конференції, семінари, інтенсивні мовні курси тощо у європейських країнах, в країнах Азії, Канаді та США. Також зазначаються вимоги до кандидатів, необхідні документи, умови участі, терміни навчання, дедлайн, додаткові можливості тощо.

Каразінський університет спільно з низкою зарубіжних вишів реалізовує програми подвійних дипломів, що дозволяють українським студентам навчатися за кордоном. Наразі бакалаври за напрямками «Менеджмент» й «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» мають можливість навчатися у Польщі в Політехнічному університеті Лодзі, у цьому ж виші можуть навчатися магістри за спеціальністю «Механіка».

Тісна співпраця щодо підготовки магістрів налагоджена з закладами вищої освіти Франції. Так, з Університетом Ніцци — Софії Антіполіс Каразінський реалізує програму за спеціальностями «Хімія» та «Інформатика», з Ecole Polytechnique — «Експериментальна ядерна фізика та фізика плазми», з Університетом Лілль–1 — «Хімія».

Крім того, каразінці незалежно від напрямку навчання мають змогу вивчати китайську мову у Сіньцзянському університеті фінансів та економіки.

Дізнатися більше