На навчання для здобуття ступеня доктора філософії можуть вступати особи, які здобули ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста).

Фінансування підготовки здобувачів вищої освіти в аспірантурі здійснюється коштом видатків державного бюджету України (за державним замовленням); коштів фізичних та/або юридичних осіб.

В університеті проводять навчання в аспірантурі за такими освітньо-науковими програмами спеціальностей: 011 Освітні, педагогічні науки (ОНП «Освітні, педагогічні науки»); 032 Історія та археологія (ОНП «Історія та археологія»); 033 Філософія (ОНП «Філософія»); 035 Філологія (ОНП «Філологія: германські мови, література зарубіжних країн та перекладознавство»); 035 Філологія (ОНП «Філологія: українська мова та література, слов’янські мови та літератури, світова література»); 051 Економіка (ОНП «Економіка»); 052 Політологія (ОНП «Політологія»); 053 Психологія (ОНП «Психологія»); 054 Соціологія (ОНП «Соціологія»); 061 Журналістика (ОНП «Журналістика»); 072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок (ОНП «Фінанси, банківська справа та страхування»); 073 Менеджмент (ОНП «Менеджмент та адміністрування»); 081 Право (ОНП «Право»); 091 Біологія та біохімія (ОНП «Біологія»); 101 Екологія (ОНП «Екологія»); 102 Хімія (ОНП «Сучасні напрямки розвитку фундаментальної хімії та їх прикладна перспектива»); 103 Науки про Землю (ОНП «Науки про Землю»); 104 Фізика та астрономія (ОНП «Фізика та астрономія»); 105 Прикладна фізика та наноматеріали (ОНП «Прикладна фізика та наноматеріали»); 106 Географія (ОНП «Географія»); 111 Математика (ОНП «Математика»); 113 Прикладна математика (ОНП «Прикладна математика»);
122 Комп’ютерні науки (ОНП «Комп’ютерні науки»); 125 Кібербезпека та захист інформації (ОНП «Кібербезпека»); 176 Мікро- та наносистемна техніка (ОНП «Мікро-та наносистемна техніка»); 222 Медицина (ОНП «Медицина»); 281 Публічне управління та адміністрування (ОНП «Публічне управління та адміністрування»); 292 Міжнародні економічні відносини (ОНП «Міжнародні економічні відносини»); 293 Міжнародне право (ОНП «Міжнародне право»).

Вступника допускають до участі в конкурсному відборі для зарахування на навчання, якщо оцінка з фахового вступного випробування, вступного іспиту з іноземної мови й за презентацію дослідницьких пропозицій складає не менше 50 балів.

Строк підготовки доктора філософії в аспірантурі — 4 роки.

Дізнатися більше