Студентське самоврядування в університеті здійснюється на рівні університету, факультету, групи, а також студмістечка, гуртожитку та його блоку (поверху). Органами студентського самоврядування є Студентська рада та Студентська рада студмістечка. Головне завдання — захист прав та інтересів студентів, сприяння забезпеченню їхніх потреб у навчанні, побуті, оздоровленні та відпочинку.

Студентська рада бере участь в управлінні університетом, у поліпшенні навчального процесу — здійснює моніторинг якості освіти, допомагає адміністрації у вдосконаленні навчальних планів, програм, призначенні стипендій тощо. Крім того, вона сприяє підвищенню соціальної активності молоді шляхом залучення до різноманітних акцій та проектів, участі студентів в освітніх і спортивних змаганнях та молодіжних проектах, а також — підтримці ініціативних студентів, наданню їм всебічної допомоги.

За участю Студентської ради в університеті проходять різноманітні культурні та спортивні заходи, рада разом з благодійними організаціями Харкова проводить соціальні акції, зокрема збір іграшок і корисних речей для вихованців дитячих будинків, акції з донорства тощо.

За підтримки ради створено платформу для розвитку талановитих студентів — блог студентів-каразінців UNK. На кожному з факультетів діє студентська рада факультету, яка погоджує рішення щодо відрахування, поновлення студентів тощо. Очолює раду студентський декан, який, з-поміж іншого, допомагає у вирішенні спірних питань та конфліктів між студентом та викладачем у разі їх виникнення.

Студентська рада студмістечка захищає інтереси студентів, які мешкають у гуртожитках, бере участь у їхньому поселенні та забезпечені належних побутових умов у гуртожитках. Підрозділом ради студмістечка є студентські ради гуртожитків, кожну з яких очолює голова.

Керують роботою Студентської ради та Студентської ради студмістечка голови цих підрозділів з числа студентів.

Щороку в день студента — 17 листопада — проходить День студентського самоврядування, в рамках якого студентські декани здійснюють прийом студентів щодо навчання та студентського життя в цілому, після чого відбувається обговорення наявних проблем і пошук шляхів їх вирішення з керівництвом університету.

Дізнатися більше