Навчання в університеті передбачає надання житлової площі в гуртожитках іногороднім студентам, аспірантам, докторантам, сім’ям студентів, аспірантів, докторантів університету.

Координацію роботи з поселення здійснюють комісії з поселення факультетів, Центру міжнародної освіти університету. Комісія формує списки рекомендованих до поселення, а також визначає кількість вільних місць для студентів 1 курсу та подає на затвердження ректору за погодженням з органами студентського самоврядування та Первинною профспілковою організацією студентів, аспірантів і докторантів.

Деканати факультетів формують та подають до комісії з поселення факультету списки студентів 1 курсу, які потребують поселення до гуртожитку. Згідно поданих списків дирекція студмістечка готує ордери, угоди на проживання та направлення для поселення студентів першого курсу.

Підставою для поселення іногороднього студента до гуртожитку є його заява, подана до комісії з поселення факультету. Першочергово поселяються студенти, які мають пільгу згідно законодавства України. З числа тих студентів першого курсу, яким не вистачило місць у гуртожитку, комісія формує чергу на поселення.

Угода на проживання в гуртожитку укладається терміном на один навчальний рік.

Наказ «Про строки та порядок оплати за проживання у гуртожитках» (PDF, 2,71 Mb)

Дізнатися більше