Б М А

Бакалавріат

Перший рівень

Перший рівень Бакалавр

Передбачає здобуття особою теоретичних знань та практичних умінь і навичок, достатніх для успішного виконання професійних обов’язків за обраною спеціальністю

кредитів180–240 кредитів ЄКТС

Програми вступних випробувань

Контактна особа

  • Анощенко Ольга Олексіївна

    Відповідальний
    секретар
    приймальної комісії

Поставити питання