Денна форма навчання

Бюджет
Контракт
Заочна форма навчання

Бюджет
Контракт

Рейтинговий список абітурієнтів, які вступають на базі повної загальної середньої освіти та освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст», за освітніми програмами із зазначенням рекомендованих до зарахування розміщено у відповідних файлах, посилання на які наведено нижче у таблиці.

Вступники, які отримали рекомендацію та мають намір навчатися в університеті, повинні виконати вимоги для зарахування: надати оригінали документів до приймальної комісії та підписати роздрукований варіант власної заяви, якщо вона була подана в електронній формі.

Списки рекомендованих до зарахування затверджені рішенням приймальної комісії Харківського національного універсиетту імені В. Н. Каразіна від 26 липня 2019 року, протокол № 13.

Програма підготовки Рiвень
Наразі немає актуальних списків
Дізнатися більше