• Проф. тест
 • Call-центр
 • Колесо фортуни
 • Питання та відповіді
 • Вступна кампанія
 • Про університет
 • Факультети
 • Напрями підготовки

Як розрахувати конкурсний бал при вступі до Каразінського?

24 липня 2023 року Автор: Маргарита Мороз

Триває приймання заяв на вступ до закладів вищої освіти, при якому враховується конкурсний бал, тобто комплексна оцінка досягнень вступника.

У 2023 році конкурсний бал для відбору на перший курс бакалавра (магістра медичного спрямування) обчислюється на підставі балів за тести національного мультипредметного тесту (НМТ) та з урахуванням регіонального (РК) та галузевого (ГК) коефіцієнтів. Конкурсний бал при розрахунках округлюється з точністю до 0,001 та не може перевищувати 200 балів.

Правила розрахунку конкурсного бала

Конкурсний бал на бакалавра (магістра медицини) розраховується за наступною формулою:

Конкурсний бал (КБ) = (К1 × П1 + К2 × П2 + К3 × П3) / (К1 + К2 + К3) + ОУ;

де:

 • П1, П2, П3 — оцінки з першого, другого та третього предметів за шкалою 100–200 балів;
 • К1, К2, К3 — невід’ємні вагові коефіцієнти, що визначені для кожної спеціальності;
 • ОУ — бал за успішне закінчення у рік вступу підготовчих курсів закладу вищої освіти для вступу до нього за шкалою від 0 до 10 балів у разі вступу на спеціальності, зазначені в Переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка. Якщо конкурсний бал вступника при цьому перевищує 200, він встановлюється таким, що дорівнює 200.

Остаточно конкурсний бал множиться на регіональний (РК) та галузевий (ГК) коефіцієнти шляхом його множення на їх добуток, причому:

 • РК за місцем фактичного знаходження Каразінського університету дорівнює 1,07;
 • Галузевий коефіцієнт (ГК) дорівнює 1,02 для поданих заяв із пріоритетністю 1 та 2 на спеціальності, передбачені в Переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка; 1,00 — в інших випадках.

Якщо після помноження на коефіцієнти конкурсний бал перевищує 200, він встановлюється таким, що дорівнює 200.

Спробуйте розрахувати свій конкурсний бал онлайн за посиланням.

0