• Проф. тест
  • Call-центр
  • Колесо фортуни
  • Питання та відповіді
  • Вступна кампанія
  • Про університет
  • Факультети
  • Напрями підготовки

Відкрито набір до магістратури за новими освітньо-професійними програмами «Освітні науки», «Професійна освіта (цифрові технології)», «Управління закладом освіти»

13 травня 2024 року Автор: Валерія Харченко

У навчально-науковому інституті міжнародної освіти відкрито набір до магістратури за новими освітньо-професійними програмами «Освітні науки», «Професійна освіта (цифрові технології)», «Управління закладом освіти».

Зокрема, випускники освітньо-професійної програми «Професійна освіта (цифрові технології)» набудуть знань у галузі цифрових технологій, із теорії і методики професійного навчання в педагогічній та науково-дослідній діяльності, зможуть розв'язувати складні спеціалізовані завдання та практичні проблеми, пов’язані з викладанням цифрових технологій, розробляти, удосконалювати та ефективно використовувати цифрові технології у професійній діяльності. Вони можуть працювати у середніх навчальних закладах, закладах вищої освіти, професіоналами в галузі обчислень (комп'ютеризації) тощо.

Освітньо-професійна програма «Освітні науки» передбачає підготовку фахівців у галузі освітніх, педагогічних наук, здатних здійснювати інноваційну викладацьку й дослідницьку діяльність, розв’язувати актуальні проблеми, складні завдання дослідницького та/або інноваційного характеру в сфері освітніх, педагогічних наук, освітнього менеджменту та освітньої практики.

Освітньо-професійна програма «Управління закладом освіти» передбачає підготовку фахівців, які здатні успішно досягати визначених цілей та виконувати поставлені завдання в галузі управління закладами освіти в умовах швидких змін, успішно реалізовувати викладацьку та дослідницьку діяльність. Після закінчення випускники можуть обіймати керівні посади в освітніх закладах різних рівнів. 

До підготовки майбутніх магістрів залучені висококваліфіковані викладачі-науковці, зокрема 7 докторів педагогічних наук. Магістранти мають можливість проходити стажування в межах реалізації міжнародної академічної мобільності в провідних закордонних ЗВО.

Контактна інформація

Телефон: +380 (63) 755-16-72
Електронна пошта: edsciences@karazin.ua

0