Опис програми

Програма передбачає поглиблене вивчення фундаментальних математичних дисциплін, зокрема геометрії й алгебри, математичного, функціонального, комплексного аналізу, вивчення курсу фізики, інформаційних технологій, забезпечує формування у студентів компетентнісного підходу до організації освітнього процесу, уміння використовувати сучасні педагогічні, психологічні технології для виховання у школярів особистісних якостей. В обов’язкових і вибіркових курсах надається можливість всеохопно розглянути елементарну математику з точки зору вищої, як складову частину вивчення природничих явищ.

Освітньо-професійна програма

Передумови для вступу
    Я маю
Математика
Мінімальний бал 120
x0.5
Фізика (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.5
Українська мова
Мінімальний бал 100
x0.3
Іноземна мова (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.3
Біологія (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.3
Хімія (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.3
Історія України (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.2
Свідоцтво про повну загальну середню освіту
x0.1
Фахове випробування
x0.1
Диплом бакалавра або спеціаліста або магістра
x0.1