Б М А

Бакалавріат

Перший рівень

Перший рівень Бакалавр

Передбачає здобуття особою теоретичних знань та практичних умінь і навичок, достатніх для успішного виконання професійних обов’язків за обраною спеціальністю

кредитів180–240 кредитів ЄКТС
ОБЕРІТЬ
ОСВІТНІЙ
РІВЕНЬ

Плани — це мрії знаючих людей

Ернст Фейхтерслебен

Освітня програма Форма навчання Структурний підрозділ
Освіта/Педагогіка
середня освіта (біологія та здоров’я людини)
Спеціальність: Середня освіта (Біологія та здоров’я людини)
Д З
Біологічний факультет
Математика та інформатика
Спеціальність: Середня освіта (Математика)
Д З
Факультет математики і інформатики
Географія. Природознавство. Економіка. Туристська робота
Спеціальність: Середня освіта. Географія
Д З
Факультет геології, географії, рекреації та туризму
Д
Денна
З
Заочна