Б М А

Бакалавріат

Перший рівень

Перший рівень Бакалавр

Передбачає здобуття особою теоретичних знань та практичних умінь і навичок, достатніх для успішного виконання професійних обов’язків за обраною спеціальністю

кредитів180–240 кредитів ЄКТС
ОБЕРІТЬ
ОСВІТНІЙ
РІВЕНЬ

Час — це капітал працівника розумової праці

Оноре де Бальзак

Освітня програма Форма навчання Структурний підрозділ
Гуманітарні науки
історія та археологія
Спеціальність: Історія та археологія
Історичний факультет
візуальне мистецтво та менеджмент культурних проектів
Спеціальність: Культурологія
Філософський факультет
культурологія
Спеціальність: Культурологія
Філософський факультет
урбаністичні студії
Спеціальність: Культурологія
Філософський факультет
Українська мова і література та англійська мова
Спеціальність: Філологія
Філологічний факультет
англійська мова та література і переклад та друга іноземна мова
Спеціальність: Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно), перша — англійська
Факультет іноземних мов
німецька мова та література і переклад та англійська мова
Спеціальність: Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно), перша — німецька
Факультет іноземних мов
прикладна лінгвістика та англійська мова
Спеціальність: Філологія. Прикладна лінгвістика
Д З
Філологічний факультет
переклад (іспанська та англійська мови)
Спеціальність: Філологія. Романські мови та літератури (переклад включно), перша — іспанська
Д З
Факультет іноземних мов
французька мова та література і переклад та англійська мова
Спеціальність: Філологія. Романські мови та літератури (переклад включно), перша — французька
Д З
Факультет іноземних мов
Польська мова і література та українська мова і українська література
Спеціальність: Філологія. Слов’янські мови та літератури (переклад включно), перша — польська
Д З
Філологічний факультет
слов’янська філологія, літературне редагування і створення контенту
Спеціальність: Філологія. Слов’янські мови та літератури (переклад включно), перша — російська
Філологічний факультет
переклад (арабська та англійська мови)
Спеціальність: Філологія. Східні мови та літератури (переклад включно), перша — арабська
Д З
Факультет іноземних мов
переклад (китайська та англійська мови)
Спеціальність: Філологія. Східні мови та літератури (переклад включно), перша — китайська
Факультет іноземних мов
українська мова і література
Спеціальність: Філологія. Українська мова та література
Філологічний факультет
українська мова і література, літературне редагування
Спеціальність: Філологія. Українська мова та література
Філологічний факультет
філософія
Спеціальність: Філософія
Філософський факультет
Д
Денна
З
Заочна