Б М А

Бакалавріат

Перший рівень

Перший рівень Бакалавр

Передбачає здобуття особою теоретичних знань та практичних умінь і навичок, достатніх для успішного виконання професійних обов’язків за обраною спеціальністю

кредитів180–240 кредитів ЄКТС
ОБЕРІТЬ
ОСВІТНІЙ
РІВЕНЬ

Виховати людину інтелектуально, але не виховати її морально, — означає виростити загрозу для суспільства

Теодор Рузвельт

Освітня програма Форма навчання Структурний підрозділ
Управління та адміністрування
інформаційний маркетинг, реклама та зв'язки з громадськістю
Спеціальність: Маркетинг
Д З
Економічний факультет
маркетинг
Спеціальність: Маркетинг
Д З
Економічний факультет
маркетинговий менеджмент
Спеціальність: Маркетинг
Д З
Економічний факультет
HR-менеджмент
Спеціальність: Менеджмент
Навчально-науковий інститут «Інститут державного управління»
бізнес-адміністрування
Спеціальність: Менеджмент
Д З
Каразінська школа бізнесу
менеджмент
Спеціальність: Менеджмент
Д З
Каразінська школа бізнесу
менеджмент бізнес-процесів
Спеціальність: Менеджмент
Економічний факультет
менеджмент зовнішньоекономічної діяльності
Спеціальність: Менеджмент
Д З
Економічний факультет
менеджмент організацій
Спеціальність: Менеджмент
Економічний факультет
Міжнародний бізнес та корпоративний менеджмент
Спеціальність: Менеджмент
Навчально-науковий інститут «Інститут державного управління»
міжнародний менеджмент і бізнес-комунікації
Спеціальність: Менеджмент
Д З
Економічний факультет
цифровий менеджмент в бізнесі
Спеціальність: Менеджмент
Навчально-науковий інститут «Каразінський банківський інститут»
облік і оподаткування
Спеціальність: Облік і оподаткування
Економічний факультет
підприємництво
Спеціальність: Підприємництво та торгівля
Д З
Каразінська школа бізнесу
підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Спеціальність: Підприємництво та торгівля
Д З
Економічний факультет
Банківська справа та фінансовий консалтинг
Спеціальність: Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок
Навчально-науковий інститут «Каразінський банківський інститут»
інформаційні технології у фінансах та електронна комерція
Спеціальність: Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок
Д З
Економічний факультет
фінанси, банківська справа та страхування
Спеціальність: Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок
Економічний факультет
Д
Денна
З
Заочна