Б М А

Бакалавріат

Перший рівень

Перший рівень Бакалавр

Передбачає здобуття особою теоретичних знань та практичних умінь і навичок, достатніх для успішного виконання професійних обов’язків за обраною спеціальністю

кредитів180–240 кредитів ЄКТС
ОБЕРІТЬ
ОСВІТНІЙ
РІВЕНЬ

Все дуже просто, мої любі: політика набагато складніша, ніж фізика. А фізика, в свою чергу ще й дуже цікава

Альберт Ейнштейн

Освітня програма Форма навчання Структурний підрозділ
Інформаційні технології
Інформаційні технології керування складними системами
Спеціальність: Інформаційні системи і технології
Д З
Факультет радіофізики, біомедичної електроніки та комп’ютерних систем
кібербезпека
Спеціальність: Кібербезпека та захист інформації
Д З
Факультет комп’ютерних наук
Кібербезпека у фінансових технологіях
Спеціальність: Кібербезпека та захист інформації
Д З
Навчально-науковий інститут «Каразінський банківський інститут»
комп’ютерна інженерія
Спеціальність: Комп’ютерна інженерія
Факультет комп’ютерних наук
Комп'ютерні науки
Спеціальність: Комп’ютерні науки
Факультет комп’ютерних наук
Комп'ютерні науки та інформаційні технології в бізнесі
Спеціальність: Комп’ютерні науки
Д З
Навчально-науковий інститут «Каразінський банківський інститут»
Теоретична і прикладна інформатика
Спеціальність: Комп’ютерні науки
Факультет математики і інформатики
Д
Денна
З
Заочна