Опис програми

Програма має освітньо-професійне спрямування й передбачає засвоєння фундаментальних, професійних та практичних компонентів підготовки (у вигляді навчальних дисциплін, курсових робіт та практик) в галузі психології відповідно до першого (бакалаврського) рівня вищої освіти.

Навчання за програмою спрямоване на підготовку психологів-фахівців, які реалізують настанови толерантності та гуманності в контексті мультикультурності та здатні на професійному рівні застосовувати на практиці здобуті загальнонаукові, загальнопрофесійні знання, вільно орієнтуватися в сучасних теоретичних підходах, застосовувати методи психодіагностики, консультування в різних установах.

Програма передбачає значну кількість практичної підготовки за фахом у вигляді лабораторних, практичних і семінарських занять, поглиблене вивчення іноземної мови за фахом, проведення емпіричних досліджень у межах курсових робіт та кваліфікаційної роботи.

Перспективи працевлаштування

Сферою діяльності бакалаврів психології є науково-дослідні лабораторії, психологічні центри, зокрема, з діагностики та консультування, психологічні служби закладів загальної середньої освіти, установ тощо. Випускники можуть обіймати посади фахівця з найму робочої сили, організатора з персоналу, помічника керівника виробничого підрозділу, лаборанта (освіта). Після завершення програми бакалавр психології може продовжити навчання на наступному рівні вищої освіти — магістратурі.

Освітньо-професійна програма

Передумови для вступу
    Я маю
Математика
Мінімальний бал 100
x0.4
Біологія (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.4
Українська мова
Мінімальний бал 100
x0.35
Історія України (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.25
Іноземна мова (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.25
Фізика (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.2
Хімія (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.2
Свідоцтво про повну загальну середню освіту
x0.1
Фахове випробування
x0.1
Диплом бакалавра або спеціаліста або магістра
x0.1
    Я маю
Математика
Мінімальний бал 100
x0.4
Біологія (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.4
Українська мова
Мінімальний бал 100
x0.35
Історія України (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.25
Іноземна мова (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.25
Фізика (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.2
Хімія (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.2
Свідоцтво про повну загальну середню освіту
x0.1
Фахове випробування
x0.1
Диплом бакалавра або спеціаліста або магістра
x0.1