Б М А

Бакалавріат

Перший рівень

Перший рівень Бакалавр

Передбачає здобуття особою теоретичних знань та практичних умінь і навичок, достатніх для успішного виконання професійних обов’язків за обраною спеціальністю

кредитів180–240 кредитів ЄКТС
ОБЕРІТЬ
ОСВІТНІЙ
РІВЕНЬ

Почуття деформують, розум — формує

Жорж Брак

Освітня програма Форма навчання Структурний підрозділ
Соціальні та поведінкові науки
бізнес-аналітика та міжнародна статистика
Спеціальність: Економіка
Економічний факультет
бізнес-економіка
Спеціальність: Економіка
Д З
Економічний факультет
економічна кібернетика
Спеціальність: Економіка
Економічний факультет
міжнародна економіка
Спеціальність: Економіка
Економічний факультет
політичні технології та аналіз політики
Спеціальність: Політологія
Філософський факультет
психологія
Спеціальність: Психологія
Факультет психології
соціально-політичні та маркетингові дослідження
Спеціальність: Соціологія
Соціологічний факультет
Соціологія комунікацій, реклами та зв’язків з громадськістю
Спеціальність: Соціологія
Соціологічний факультет
Д
Денна
З
Заочна