Опис програми

Основні підходи, методи та технології, які передбачені програмою: студентоцентроване навчання, самонавчання, проблемно-орієнтоване навчання, навчання через практики (обчислювальну, комп’ютерно-лінгвістичну та педагогічну). Інтенсивний характер навчання полягає у тому, що усі заняття базуються на активному залученні слухачів до освітнього процесу (дискусії, ділові ігри, мініігри, обмін досвідом), мають практичну спрямованість (широко використовуються приклади та ситуаційні вправи). Також передбачено використання інноваційних технологій (можливість самостійної роботи студентів із використанням електронних підручників та порадників, мультимедійних технологій), модульний формат навчання (поєднання установчих сесій і самостійної роботи студентів).

Після завершення навчання випускник може вільно спілкуватися з професійних питань із фахівцями та нефахівцями державною та іноземними мовами усно й письмово, використовувати їх для організації ефективної міжкультурної комунікації, ефективно працювати з інформацією: добирати необхідну інформацію з різних джерел, зокрема з фахової літератури та електронних баз, критично аналізувати й інтерпретувати її, впорядковувати, класифікувати й систематизувати, використовувати інформаційні й комунікаційні технології для розв’язання складних спеціалізованих завдань і проблем професійної діяльності, знає принципи, технології і прийоми створення усних і письмових текстів різних жанрів і стилів державною та іноземними мовами.

Випускники освітньої програми «Прикладна лінгвістика та англійська мова» мають гарні перспективи працевлаштування, оскільки можуть працювати в різних сферах, зокрема переклад, локалізація та розроблення програмного забезпечення, мовний аналіз, копірайтинг та редагування, мовні консультації тощо. Крім того, вони можуть працювати в міжнародних компаніях або проводити наукові дослідження.

Основні причини, чому випускники освітньої програми «Прикладна лінгвістика та англійська мова» мають високі перспективи на ринку праці:

  • Мовна освіта та переклад. Випускники можуть працювати перекладачами, редакторами або коректорами текстів, а також викладати англійську мову в школах, коледжах та інших навчальних закладах.
  • Інформаційні технології. Випускники можуть займатися розробленням програмного забезпечення, вебдизайном, контент-менеджментом та іншими технічними напрямами, де важливо мати знання англійської мови.
  • Міжнародний бізнес. Знання англійської мови та культури стають все більш важливими для компаній, що мають міжнародні зв’язки. Випускники можуть працювати в галузі маркетингу, реклами, продажу та інших напрямів міжнародного бізнесу.
  • Медіа. Випускники можуть займатися репортажем, журналістикою, телевізійною та радіодіяльністю, маркетингом та PR.

Освітньо-професійна програма

Передумови для вступу
    Я маю
Українська мова
Мінімальний бал 100
x0.4
Іноземна мова (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.4
Математика
Мінімальний бал 100
x0.3
Історія України (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.3
Біологія (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.2
Фізика (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.2
Хімія (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.2
Свідоцтво про повну загальну середню освіту
x0.1
Фахове випробування
x0.1
Диплом бакалавра або спеціаліста або магістра
x0.1