Опис програми

Мета програми полягає у підготовці фінансистів з просунутим рівнем володіння інформаційно-комп’ютерними технологіями та іноземною (англійською) мовою. Фахівець з фінансів, банківської справи та страхування, який пройшов підготовку за програмою «Інформаційні технології у фінансах та електронна комерція» може розв’язувати складні спеціалізовані завдання і прикладні проблеми у професійній діяльності, використовуючи сучасні інформаційні технології у фінансової сфері.

Освітня програма «Інформаційні технології у фінансах та електронна комерція» є міжгалузевою програмою, що влучно поєднує базові компетентності програми «Фінанси, банківська справа та страхування» у галузі «Управління та адміністрування», з додатковими компетентностями програми «Економічна кібернетика» спеціальності «Економіка».

Програма передбачає поглиблене вивчення інформатики, сучасних фінансов та іноземної мови за фахом, проходження навчальної практики у вітчизняних підприємствах, фінансових установах та ІТ-фірмах, а також навчання в закордонних навчальних закладах за програмами студентської мобільності.

Після завершення програми випускник може продовжити навчання в магістратурі, а також працювати за видами професійної діяльності у ІТ-сфері, сфері державних або приватних фінансів, банках, страхових компаніях, здійснювати професійну діяльність фінансистів-аналітиків тощо. Фахові компетентності освітньої програми: Здатність розв’язувати складні спеціалізовані завдання та практичні проблеми у галузі фінансів, банківської справи та страхування, що доповнена розумінням принципів створення стартапів у ІТ-секторі, особливостей функціонування ІТ-бізнесу та електронної комерції на вітчизняному та світовому ринках. Професійна діяльність передбачає застосування методів фінансового менеджменту, комп’ютерного моделювання та методів аналізу даних. Фахівці можуть також працювати у сферах управління проектами і програмами, інноваційної діяльності, організації виробництва, займати посади аналітиків, фахівців, менеджерів, консультантів, асистентів. Випускники мають достатню базу для професійного та кар’єрного зростання.

Програма розроблена на підставі студентоцентрованого підходу з елементами проблемно-орієнтованого навчання та лабораторної практики. Застосовуються сучасні методи навчання: кейс-стаді, ігровий підхід, командна робота, сценарні завдання, елементи самонавчання із застосуванням дистанційних форм.

Студенти під час навчання можуть проходити стажування та брати участь у міжнародних проектах за програмами академічної та студентської мобільності (Erasmus Mundus, DAAD, Fulbright Graduate Student Program).

Освітньо-професійна програма

Передумови для вступу
    Я маю
Математика
Мінімальний бал 100
x0.4
Українська мова
Мінімальний бал 100
x0.35
Історія України (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.25
Іноземна мова (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.25
Біологія (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.2
Фізика (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.2
Хімія (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.2
Свідоцтво про повну загальну середню освіту
x0.1
Фахове випробування
x0.1
Диплом бакалавра або спеціаліста або магістра
x0.1