Опис програми

Мета програми: Підготовка фахівців, здатних вирішувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми, пов’язані з порушеннями функції органів і систем, зокрема опорно-рухового апарату, нервової, серцево-судинної та дихальної систем із застосуванням положень, теорій та методів медико-біологічних, соціальних та психолого-педагогічний наук, теоретичний зміст предметної області характеризується знанням для відновлення та запобігання втрати рухових функцій та активності людини: медико-біологічних, психолого-педагогічних, соціальних та дисциплін професійної підготовки; вимог охорони праці та безпеки життєдіяльності; законодавчої бази; комунікації у професійній сфері; основ ділового спілкування, основ ділової іноземної мови (мов); професійних компетенцій, прав та обов’язків, основних положень етики; здійснювати освітню діяльність методами спостереження, опитування, тестування та вимірювання у фізичній терапії; обробки інформації; планування та реалізації заходів фізичної терапії; вербального і невербального спілкування; надання долікарської допомоги; із використанням інструментів та обладнання для контролю основних життєвих показників пацієнта/клієнта; тестування та вимірювання у фізичній терапії; технічні допоміжні засоби пересування та самообслуговування.

Об’єкти вивчення та діяльності: рухові функції та активність людини, їх порушення та корекція з метою відновлення повноцінної життєдіяльності відповідно до бажань і потреб людини в умовах довкілля. Цілі навчання: Підготовка фахівців, здатних вирішувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми, пов’язані з порушеннями функцій органів та систем, зокрема, опорно-рухового апарату, нервової, серцево-судинної та дихальної систем із застосуванням положень, теорій та методів медико-біологічних, соціальних, психолого-педагогічних наук. Теоретичний зміст предметної області: знання для відновлення та запобігання втрати рухових функцій та активності людини: медико-біологічних, психолого-педагогічних, соціальних та дисциплін професійної підготовки; вимог охорони праці та безпеки життєдіяльності; законодавчої бази; комунікацій у професійній сфері; основ ділового спілкування, основ ділової іноземної мови (мов); професійних компетенцій, прав та обов'язків; основних положень етики.

Методи, методики та технології: спостереження, опитування, тестування та вимірювання у фізичній терапії; обробки інформації; планування та реалізації заходів фізичної терапії; вербального і невербального спілкування; надання долікарської допомоги.

Інструменти та обладнання для контролю основних життєвих показників пацієнта/клієнта; тестування та вимірювання у фізичній терапії; проведення заходів фізичної терапії; технічні допоміжні засоби пересування та самообслуговування.

Особливості програми. Програма реалізується у групах при поєднанні практичної та теоретичної підготовки. Обов’язковими для всіх студентів є практики: ознайомча за профілем майбутньої професії (навчальна), клінічна з фізичної терапії при захворюваннях внутрішніх органів (виробнича), клінічна з фізичної терапії при порушеннях діяльності нервової системи (виробнича), клінічна з фізичної терапії при порушеннях функції опорно-рухового апарату (виробнича), які проводяться на базі медичних, загальноосвітніх та санаторно-курортних закладів Харківської області.

Після закінчення навчання за освітньою програмою бакалавра терапії та реабілітації випускник здатний виконувати зазначену професійну роботу на рекомендованих фахових первинних посадах для випускників: 3226 – асистент фізичного терапевта; 3226 – масажист; 3226 – масажист спортивний.

Випускники мають право продовжити навчання на другому рівні вищої освіти та здобувати ступінь «магістр». Набуття додаткових кваліфікацій в системі післядипломної освіти.

Освітньо-професійна програма

Передумови для вступу
    Я маю
Біологія (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.5
Фізика (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.5
Математика
Мінімальний бал 100
x0.4
Українська мова
Мінімальний бал 100
x0.35
Хімія (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.35
Історія України
Мінімальний бал 100
x0.25
Іноземна мова (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.25
Українська література (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.25
Географія (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.25
Свідоцтво про повну загальну середню освіту
Біологія (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.5
Фізика (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.5
Математика
Мінімальний бал 100
x0.4
Українська мова
Мінімальний бал 100
x0.35
Хімія (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.35
Історія України
Мінімальний бал 100
x0.25
Іноземна мова (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.25
Українська література (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.25
Географія (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.25
Диплом молодшого бакалавра
Біологія (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.5
Фізика (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.5
Математика
Мінімальний бал 100
x0.4
Українська мова
Мінімальний бал 100
x0.35
Хімія (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.35
Історія України
Мінімальний бал 100
x0.25
Іноземна мова (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.25
Українська література (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.25
Географія (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.25
Свідоцтво про повну загальну середню освіту