Опис програми

Відповідна програма сформована на основі вимог в сфері реалізації вітчизняного бізнесу та враховує зарубіжний досвіду реалізації освітніх програм із бізнес-консалтингу у міжнародній сфері, як-от: BA in Business Consultancy International, University of Applied Sciences Wiener Neustadt (Austria); International Business Consulting, Fontys University of Applied Science (the Netherlands); International Business Consulting, Offenburg University of Applied Sciences (Germany).

Особливостями освітньої програми є:

 • комплексний підхід спрямований на розв'язання різноманітних прикладних проблем, пов’язаних із формуванням та управлінням складовими потенціалу бізнесу, зокрема, ринковою, трудовою, фінансовою, інноваційно-інвестиційною, з урахуванням особливостей здійснення бізнесом зовнішньоекономічної діяльності;
 • інноваційний підхід: оволодіння здобувачами вищої освіти теоретико-методологічними й методичними новаціями економічної науки, професійної економічної та бізнес-консалтингової діяльності, новітніми видами, послугами, методами й технологіями бізнес-консалтингу;
 • постійна співпраця викладачів, студентів, роботодавців, замовників консалтингових послуг і бізнес-консультантів як базовий принцип підготовки бакалаврів з економіки, реалізація якого забезпечує їх ефективну адаптацію до професійного середовища, набуття ними знань і навичок результативних консалтингових практик, розуміння етичних основ професії та соціальної відповідальності;
 • практична спрямованість програми завдяки включенню можливості для стажування та практики в міжнародних компаніях, урядових установах, що забезпечить студентам практичний досвід консалтингу у сфері зовнішньої торгівлі та зовнішньоекономічної діяльності;
 • комплексність: програма поєднує блоки економіки, права, маркетингу та інших галузей для забезпечення комплексного розуміння зовнішньоекономічної діяльності.

Програма є комплексною й дозволяє отримати мікс компетентностей, порівняти який можна лише з навчанням на трьох спеціальностях одночасно — 051 Економіка, 292 Міжнародні економічні відносини та 035 Філологія (за професією перекладача). Програма готує економістів з бізнес-консалтингу у зовнішньоекономічній діяльності з поглибленим знанням іноземної мови.

На факультеті активно реалізуються програми міжнародної академічної мобільності, діють міжнародні гранти, працює студентське наукове товариство і багато наукових гуртків, студентське самоврядування, студентська профспілка, дебатний клуб, English Speaking Club.

Призначення цієї програми — сформувати комплексні копетентності щодо розв’язання складних спеціалізованих завдань та практичних проблем в сфері економіки й бізнес-консультування у зовнішньоекономічній діяльності, яке характеризується комплексністю та невизначеністю умов, що передбачає застосування теорій та методів економічної науки.

Завданням програми є:

 • навчити здобувачів вищої освіти розбиратися у формах міжнародного бізнесу, включаючи особливості експорту, імпорту, аутсорсингу та франчайзингу;
 • сформувати знання щодо управління міжнародним бізнесом, включно з плануванням стратегій, управлінням ризиками та ухваленням стратегічних рішень;
 • надати стандартну економічну базу, яка допоможе студентам розуміти економічні аспекти міжнародного бізнесу;
 • навчити бухгалтерському обліку, обліку та аналізу зовнішньоекономічної діяльності, щоб забезпечити стабільність та ефективність бізнес-процесів;
 • сформувати вміння управлінню ланцюгами постачання в міжнародному бізнесі для оптимізації процесів поставок та забезпечення якості продукції;
 • забезпечити розуміння кон’юнктури та ціноутворення світових товарних ринків для адаптації бізнес-стратегій до змін на ринку;
 • навчити товарознавству та практиці зовнішньої торгівлі, включаючи правила міжнародної торгівлі та міжнародні комерційні операції;
 • сформувати розуміння принципів міжнародних фінансів та інвестицій для забезпечення ефективного фінансового управління в умовах глобального ринку;
 • довести до досконалості знання англійської мови, включно з перекладом та міжкультурною комунікацією;
 • сформувати стійкі знання й вміння в галузі технології ризик-менеджменту, конкуренції, PR-менеджменту, реклами, бренд-менеджменту, створення стартапів, бізнес-планування, HR-менеджменту, міжнародного оподаткування, бізнес-аналітики та інших сучасних технологій і методів управління та консалтингу;
 • сформувати м’які навички, як-от: комунікація, лідерство, етика, які необхідні для успішного працевлаштування в галузі бізнес-консалтингу.

Програма зосереджена на вивченні способів консультування бізнес-структур в умовах обмежень, що накладає на бізнес зовнішнє середовище та необхідність реалізації бізнес-структурами активної зовнішньо-економічної діяльності тощо.

Перспективи працевлаштування

Можливі первинні професії: випускник цієї освітньої програми підготовлений до роботи на підприємствах будь-якої організаційно-правої форми всіх видів економічної діяльності і форм власності, в органах державної влади та управління.

Зокрема, можливими місцями для працевлаштування є обласні державні адміністрації, міжнародні організації економічного профілю, приватні структури, які реалізують діяльність у сфері міжнародних економічних відносин (зовнішньо-економічні відділи фірм, транснаціональні корпорації), фізичні особи-підприємці тощо.

Можливі первинні професії: старший консультант з корпоративного оподаткування; старший консультант у департамент консалтингу (системи управління даними); консультант з трансфертного ціноутворення; старший консультанта з фінансового моніторингу (AML); консультант у департамент консалтингу; старший консультант з митного законодавства.

 

Передумови для вступу
  Я маю
Математика
Мінімальний бал 100
x0.4
Українська мова
Мінімальний бал 100
x0.35
Географія (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.35
Історія України
Мінімальний бал 100
x0.25
Іноземна мова (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.25
Українська література (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.25
Біологія (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.2
Фізика (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.2
Хімія (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.2
Свідоцтво про повну загальну середню освіту
Математика
Мінімальний бал 100
x0.4
Українська мова
Мінімальний бал 100
x0.35
Географія (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.35
Історія України
Мінімальний бал 100
x0.25
Іноземна мова (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.25
Українська література (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.25
Біологія (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.2
Фізика (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.2
Хімія (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.2