Б М А

Магістратура

Другий рівень

Магістр Магістр

Передбачає здобуття особою поглиблених теоретичних та/або практичних знань, умінь, навичок, загальних засад методології наукової та/або професійної діяльності, інших компетентностей, достатніх для ефективного виконання завдань інноваційного характеру відповідного рівня професійної діяльності

кредитів90–120 кредитів ЄКТС
ОБЕРІТЬ
ОСВІТНІЙ
РІВЕНЬ

Не слід орієнтуватися на громадську думку. Це не маяк, а блудні вогні

Андре Моруа

Освітня програма Форма навчання Структурний підрозділ
Освіта/Педагогіка
освітні науки
Спеціальність: Освітні, педагогічні науки
Д З
Навчально-науковий інститут міжнародної освіти
Педагогіка вищої освіти
Спеціальність: Освітні, педагогічні науки
Факультет психології
професійна освіта (цифрові технології)
Спеціальність: Професійна освіта (за спеціалізаціями)
Д З
Навчально-науковий інститут міжнародної освіти
Географія, Людина і природа та туристська робота
Спеціальність: Середня освіта (Біологія та здоров’я людини)
Факультет геології, географії, рекреації та туризму
середня освіта (біологія та здоров’я людини)
Спеціальність: Середня освіта (Біологія та здоров’я людини)
Біологічний факультет
Математика та інформатика
Спеціальність: Середня освіта (Математика)
Факультет математики і інформатики
географія, економіка та краєзнавчо-туристична робота
Спеціальність: Середня освіта. Географія
Факультет геології, географії, рекреації та туризму
Д
Денна
З
Заочна