Б М А

Магістратура

Другий рівень

Магістр Магістр

Передбачає здобуття особою поглиблених теоретичних та/або практичних знань, умінь, навичок, загальних засад методології наукової та/або професійної діяльності, інших компетентностей, достатніх для ефективного виконання завдань інноваційного характеру відповідного рівня професійної діяльності

кредитів90–120 кредитів ЄКТС
ОБЕРІТЬ
ОСВІТНІЙ
РІВЕНЬ

Все дуже просто, мої любі: політика набагато складніша, ніж фізика. А фізика, в свою чергу ще й дуже цікава

Альберт Ейнштейн

Освітня програма Форма навчання Структурний підрозділ
Освіта/Педагогіка
освітні науки
Спеціальність: Освітні, педагогічні науки
Д З
Навчально-науковий інститут міжнародної освіти
Педагогіка вищої освіти
Спеціальність: Освітні, педагогічні науки
Факультет психології
професійна освіта (цифрові технології)
Спеціальність: Професійна освіта (за спеціалізаціями)
Д З
Навчально-науковий інститут міжнародної освіти
Географія, Людина і природа та туристська робота
Спеціальність: Середня освіта (Біологія та здоров’я людини)
Факультет геології, географії, рекреації та туризму
середня освіта (біологія та здоров’я людини)
Спеціальність: Середня освіта (Біологія та здоров’я людини)
Біологічний факультет
Математика та інформатика
Спеціальність: Середня освіта (Математика)
Факультет математики і інформатики
географія, економіка та краєзнавчо-туристична робота
Спеціальність: Середня освіта. Географія
Факультет геології, географії, рекреації та туризму
Д
Денна
З
Заочна