Опис програми

Навчання за програмою спрямоване на підготовку психологів-фахівців, які здатні на професійному рівні:

  • реалізовувати на практиці здобуті загальнонаукові та загально професійні знання;
  • вільно орієнтуватися в сучасних теоретичних підходах;
  • застосовувати сучасні методи психодіагностики, консультування, психокорекції, психотерапії, багатомірного статистичного аналізу;

Програма передбачає формування компетентностей, які надають можливість працевлаштування у різних сферах суспільства.

Сферою діяльності магістрів психології є:

  • науково-дослідні лабораторії;
  • психологічні центри, зокрема з діагностики та консультування;
  • психологічні служби середніх і вищих навчальних закладів, установ.

Магістри психології можуть обіймати посади психолога, наукового співробітника, психолога консультанта, викладача середніх навчальних закладів, викладача закладів вищої освіти.

Після закінчення програми магістр психології може продовжити навчання на наступному рівні вищої освіти – доктор філософії.

Освітньо-професійна програма 

Передумови для вступу
    Я маю
Єдиний вступний іспит
ЄФВВ (предметний тест з психології та соціології або предметний тест з педагогіки та психології; за вибором вступника) / Фаховий іспит з загальної психології (письмово)
Диплом бакалавра
Єдиний вступний іспит
ЄФВВ (предметний тест з психології та соціології або предметний тест з педагогіки та психології; за вибором вступника) / Фаховий іспит з загальної психології (письмово)
Диплом бакалавра
Єдиний вступний іспит
ЄФВВ (предметний тест з психології та соціології або предметний тест з педагогіки та психології; за вибором вступника) / Фаховий іспит з загальної психології (письмово)
Диплом магістра
    Я маю
Єдиний вступний іспит
ЄФВВ (предметний тест з психології та соціології або предметний тест з педагогіки та психології; за вибором вступника) / Фаховий іспит з загальної психології (письмово)
Диплом бакалавра
Єдиний вступний іспит
ЄФВВ (предметний тест з психології та соціології або предметний тест з педагогіки та психології; за вибором вступника) / Фаховий іспит з загальної психології (письмово)
Диплом бакалавра
Єдиний вступний іспит
ЄФВВ (предметний тест з психології та соціології або предметний тест з педагогіки та психології; за вибором вступника) / Фаховий іспит з загальної психології (письмово)
Диплом магістра