Б М А

Магістратура

Другий рівень

Магістр Магістр

Передбачає здобуття особою поглиблених теоретичних та/або практичних знань, умінь, навичок, загальних засад методології наукової та/або професійної діяльності, інших компетентностей, достатніх для ефективного виконання завдань інноваційного характеру відповідного рівня професійної діяльності

кредитів90–120 кредитів ЄКТС
ОБЕРІТЬ
ОСВІТНІЙ
РІВЕНЬ

У будь-якій філософській системі безумовно відбивається настрій душі творця

Володимир Вернадський

Освітня програма Форма навчання Структурний підрозділ
Соціальні та поведінкові науки
бізнес-аналітика та міжнародна статистика
Спеціальність: Економіка
Економічний факультет
економіка та економічна політика
Спеціальність: Економіка
Д З
Економічний факультет
економічна аналітика та статистика
Спеціальність: Економіка
Економічний факультет
економічна кібернетика
Спеціальність: Економіка
Економічний факультет
міжнародна економіка
Спеціальність: Економіка
Економічний факультет
прикладна економіка
Спеціальність: Економіка
Економічний факультет
Управління персоналом та економіка праці
Спеціальність: Економіка
Навчально-науковий інститут «Інститут державного управління»
глобальні студії та світова політика
Спеціальність: Політологія
Д З
Філософський факультет
психологія
Спеціальність: Психологія
Факультет психології
соціальний менеджмент
Спеціальність: Соціологія
Соціологічний факультет
соціальні технології
Спеціальність: Соціологія
Соціологічний факультет
цифровий соціум
Спеціальність: Соціологія
Соціологічний факультет
Д
Денна
З
Заочна