Опис програми

Програма «Цифровий соціум» є першою в Україні магістерською програмою, спеціально спрямованою на підготовку фахівців, які розуміють особливості і тренди цифрового суспільства, застосовують методи соціальних наук для цифровізації суспільства, соціальних груп, громад, організацій, індивідів.

Випускники програми оволодіють інструментами сучасних інтернет-комунікацій, зможуть ефективно їх використовувати у дослідженні соціальних процесів, в управлінні соціальними системами, в структурах влади, в бізнесі, освіті, медицині, в медіапросторі тощо. Вони спроможні аналізувати соціальні переваги, недоліки, ризики цифровізації соціальних структур і процесів, професійно спілкуватися із фахівцями у галузі ІКТ, медіакомунікацій.

Програма передбачає поєднання теоретичних курсів з інтенсивною практичною підготовкою.

Програма забезпечується кафедрою прикладної соціології та соціальних комунікацій, яка понад 10 років спеціалізується на підготовці фахівців із соціології комунікацій, реклами і PR, стратегічних комунікацій. У складі кафедри 6 докторів наук, професорів, 12 кандидатів наук доцентів, які мають великий досвід наукових досліджень і практичної діяльності у галузі сучасних соціальних, зокрема цифрових комунікацій. До реалізації програми залучаються провідні фахівці, що працюють в практичних галузях інтернет-комунікацій, стратегічних комунікацій, зв’язків з громадськістю.

Випускники програми зможуть працювати фахівцями з цифрових комунікацій в органах державної влади і місцевого самоврядування, в соціологічних центрах, в громадських, політичних, комерційних організаціях; ІТ-компаніях, засобах масової інформації, пресцентрах; закладах науки, освіти, культури, спорту; відділах із вивчення громадської думки, розвитку персоналу, зв'язків з громадськістю, маркетингу, реклами, консалтингових, рекламних та PR-агенціях.

Освітньо-професійна програма

Передумови для вступу
    Я маю
Єдиний вступний іспит
ЄФВВ (предметний тест з психології та соціології) / Фаховий іспит з теорії, історії та методів соціології (письмово)
Диплом бакалавра
Єдиний вступний іспит
ЄФВВ (предметний тест з психології та соціології) / Фаховий іспит з теорії, історії та методів соціології (письмово)
Диплом бакалавра
ЄФВВ (предметний тест з психології та соціології) / Фаховий іспит з теорії, історії та методів соціології (письмово)
Диплом магістра
Єдиний вступний іспит
    Я маю
Єдиний вступний іспит
ЄФВВ (предметний тест з психології та соціології) / Фаховий іспит з теорії, історії та методів соціології (письмово)
Диплом бакалавра
Єдиний вступний іспит
ЄФВВ (предметний тест з психології та соціології) / Фаховий іспит з теорії, історії та методів соціології (письмово)
Диплом бакалавра
Єдиний вступний іспит
ЄФВВ (предметний тест з психології та соціології) / Фаховий іспит з теорії, історії та методів соціології (письмово)
Диплом магістра