Опис програми

Програма зорієнтована на підготовку фахівців для підприємств, компаній та науково-дослідних установ, де використовуються хімічні речовини та процеси, а також вчителів хімії для середніх навчальних закладів та викладачів хімії для закладів вищої освіти.

Спрямованість програми — комбінована (практична, дослідницька, прикладна). Це професійна освіта з хімії з додатковим циклом психолого-педагогічних дисциплін.

У навчанні з фундаментальних хімічних дисциплін та фахових дисциплін, що вивчаються за вибором студента, велика увага приділяється роботі в хімічних лабораторіях з використанням сучасного обладнання, зокрема, на базі провідних установ НАН України. Є виробнича практика.

Освітньо-професійна програма

Передумови для вступу
    Я маю
Вступний іспит з іноземної мови
Фаховий екзамен з хімії (письмово)
Диплом бакалавра
Вступний іспит з іноземної мови
Фаховий екзамен з хімії (письмово)
Диплом бакалавра
Вступний іспит з іноземної мови
Фаховий екзамен з хімії (письмово)
Диплом бакалавра
    Я маю
Вступний іспит з іноземної мови
Фаховий екзамен з хімії (письмово)
Диплом бакалавра
Вступний іспит з іноземної мови
Фаховий екзамен з хімії (письмово)
Диплом бакалавра
Вступний іспит з іноземної мови
Фаховий екзамен з хімії (письмово)
Диплом бакалавра