Опис програми

Програма зорієнтована на підготовку фахівців для фармацевтичних підприємств, компаній та науково-дослідних установ, де використовуються хімічні речовини та процеси.

Спрямованість програми — комбінована (практична, дослідницька, прикладна). Професійна освіта з фармацевтичної хімії.

У навчанні з фундаментальних хімічних дисциплін та фахових дисциплін, що вивчаються за вибором студента, велика увага приділяється роботі в хімічних лабораторіях з використанням сучасного обладнання, зокрема, на базі провідних установ НАН України. Є  виробнича практика.

Освітньо-професійна програма

Передумови для вступу
    Я маю
Вступний іспит з іноземної мови
Фаховий екзамен з хімії (письмово)
Диплом бакалавра
Вступний іспит з іноземної мови
Фаховий екзамен з хімії (письмово)
Диплом бакалавра
Вступний іспит з іноземної мови
Фаховий екзамен з хімії (письмово)
Диплом магістра
    Я маю
Вступний іспит з іноземної мови
Фаховий екзамен з хімії (письмово)
Диплом бакалавра
Вступний іспит з іноземної мови
Фаховий екзамен з хімії (письмово)
Диплом бакалавра
Вступний іспит з іноземної мови
Фаховий екзамен з хімії (письмово)
Диплом магістра