Опис програми

Магістерська освітня програма Біохімія:

 • це міжнародно визнаний рівень підготовки із 100% успішним працевлаштуванням, про що свідчить досвід наших випускників - провідних фахівців у наукових і освітніх закладах біологічного і медичного профілю, діагностичних лабораторіях, на фармацевтичному і біотехнологічному виробництві, експертних лабораторіях у торгівлі, криміналістиці, на митниці, у косметологічній та харчовій галузі;
 • це інтегрована теоретична і практична підготовка за всесвітньо визнаними напрямками сучасної біохімії - дослідження молекулярних механізмів стресу та природної адаптації клітин, пошук ефективних засобів антиоксидантного захисту та клітинної терапії;
 • це експериментальна робота на одному з найкращих в Україні комплексі сучасного лабораторного обладнання кафедри біохімії та у співпраці з багатьма науково-дослідними інститутами України – в межах практики та при виконанні дипломного дослідження;
 • це активне залучення студентів до наукових і комерційних дослідних проектів з перспективою подальшого працевлаштування,
 • це молекулярні дослідження in silico з використанням онлайн ресурсів біоінформатики і системної біології;
 • це індивідуальне планування тематики кваліфікаційної дипломної роботи з врахуванням вимог потенційного роботодавця;
 • це можливість отримати педагогічну підготовку і працювати в освітніх закладах всіх форм акредитації;
 • це ефективні підходи до дистанційної підтримки в умовах онлайн навчання – лабораторні симулятори, дистанційні курси і методичне забезпечення, залучення міжнародних біоінформаційних ресурсів.

Приклади успішних випускників кафедри біохімії:

 • Петренко Олександр Юрійович, директор Інституту проблем кріобіології і кріомедицини НАН України.
 • Olena Doran, Associate Dean (Research), Faculty of Health and Applied Sciences (HAS), University of the West of England, Bristol, UK.
 • Oleksii Sheveliov, Compost Department Manager at Monaghan-mushrooms LLC, Campbellville, Ontario, Canada.
 • Kateryna Morozova, Senior Research Investigator of Gene Therapy Program, Perelman School of Medicine, University of Pennsylvania, USA.
 • Arsenii Zabirnyk, Senior Research Investigator, Oslo University Hospital, Oslo, Norway.
 • Kyrylo Pyrshev, Postdoctoral Researcher, Department of Integrative Biology and Pharmacology, Texas Health Science Center at Houston UTHealth | McGovern Medical School, Houston, USA.

Освітньо-професійна програма

Передумови для вступу
  Я маю
Вступний іспит з іноземної мови
Фаховий іспит із біохімії
Диплом бакалавра
Вступний іспит з іноземної мови
Фаховий іспит із біохімії
Диплом бакалавра
Вступний іспит з іноземної мови
Фаховий іспит із біохімії
Диплом магістра