Б М А

Магістратура

Другий рівень

Магістр Магістр

Передбачає здобуття особою поглиблених теоретичних та/або практичних знань, умінь, навичок, загальних засад методології наукової та/або професійної діяльності, інших компетентностей, достатніх для ефективного виконання завдань інноваційного характеру відповідного рівня професійної діяльності

кредитів90–120 кредитів ЄКТС
ОБЕРІТЬ
ОСВІТНІЙ
РІВЕНЬ

Поки живеш — повчайся. Не чекай, щоб старість принесла з собою мудрість

Солон

Освітня програма Форма навчання Структурний підрозділ
Біологія
біологія
Спеціальність: Біологія
Біологічний факультет
біохімія
Спеціальність: Біологія
Д З
Біологічний факультет
генетика
Спеціальність: Біологія
Д З
Біологічний факультет
фізіологія людини і тварин
Спеціальність: Біологія
Д З
Біологічний факультет
Д
Денна
З
Заочна