Б М А

Магістратура

Другий рівень

Магістр Магістр

Передбачає здобуття особою поглиблених теоретичних та/або практичних знань, умінь, навичок, загальних засад методології наукової та/або професійної діяльності, інших компетентностей, достатніх для ефективного виконання завдань інноваційного характеру відповідного рівня професійної діяльності

кредитів90–120 кредитів ЄКТС
ОБЕРІТЬ
ОСВІТНІЙ
РІВЕНЬ

Думка, що не перетворена в дію, коштує не багато, а дія, що не походить від думки, не варта взагалі нічого

Жорж Бернанос

Освітня програма Форма навчання Структурний підрозділ
Математика та статистика
математика (освітньо-професійна програма)
Спеціальність: Математика
Д З
Факультет математики і інформатики
фундаментальна математика (Pure Mathematics) (освітньо-наукова програма)
Спеціальність: Математика
Д З
Факультет математики і інформатики
прикладна математика (освітньо-наукова програма)
Спеціальність: Прикладна математика
Д З
Факультет математики і інформатики
прикладна математика (освітньо-професійна програма)
Спеціальність: Прикладна математика
Д З
Факультет математики і інформатики
Д
Денна
З
Заочна