Б М А

Магістратура

Другий рівень

Магістр Магістр

Передбачає здобуття особою поглиблених теоретичних та/або практичних знань, умінь, навичок, загальних засад методології наукової та/або професійної діяльності, інших компетентностей, достатніх для ефективного виконання завдань інноваційного характеру відповідного рівня професійної діяльності

кредитів90–120 кредитів ЄКТС
ОБЕРІТЬ
ОСВІТНІЙ
РІВЕНЬ

Існує два способи докласти зусиль: штовхати вниз і тягнути вгору

Букер Вашингтон

Освітня програма Форма навчання Структурний підрозділ
Охорона здоров’я
медицина
Спеціальність: Медицина
Д З
Медичний факультет
Медична психологія
Спеціальність: Медична психологія
Д З
Медичний факультет
Д
Денна
З
Заочна