Опис програми

Магістерська освітньо-професійна програма «Фізіологія людини і тварин» кафедри фізіології людини та тварин Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна  подовження першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, де на 8 кафедрах біологічного факультету вивчається не тільки класична фізіологія, а й сучасний напрямок біології  молекулярний рівень протікання процесів на рівні живої клітини. Унікальність ОПП «Фізіологія людини і тварин» полягає:

  • Окремий набір на другий (магістерський) рівень вищої освіти;
  • Одержання спеціальних знань з фізіології людини і тварин надає можливість самостійної професійної оцінки стану власного організму і можливих шляхів його корекції;
  • Наявність великої кількості дисциплін за вибором (6 пар, в кожній з яких можна обрати одну за бажанням), що забезпечує можливість обрання майбутнього напряму розвитку спеціальних знань і професійних навичок, щодо наступної науково-дослідної діяльності у сферах пріоритетних напрямків сучасної біології;
  • Можливість отримати підготовку з класичної фізіології людини та тварин (курси Імунофізіологія, Фізіологія поведінки, Основи патологічної фізіології, Сучасні проблеми нейрофізіології, Психофізіологічна діагностика функціональних станів організму), а також сучасного напрямку біології (курси Молекулярна фізіологія, Сигналінг, Культивування стовбурових клітин, Моніторинг адаптаційних ресурсів, Фізіологія адаптацій та екстремальних станів);
  • Наявність курсів, які дозволяють отримати підготовку з унікального напряму  Кріобіологія (курси Сучасні проблеми кріобіології, Корекція ендокринних патологій в експерименті і клініці, Кріоконсервування стовбурових клітин).

ОПП «Фізіологія людини і тварин»  готує спеціалістів, які можуть подовжити навчання на третьому (аспірантура) рівні або працевлаштуватися в Інституті проблем кріобіології і кріомедицини НАН України, що суттєво підвищує їх конкурентну здатність на ринку праці. Цей напрям забезпечується проходженням виробничої та науково-дослідної практики на базі цього інституту, а також виконання дипломної роботи з використання сучасних методів дослідження на унікальному обладнанні академічної установи.

Практична направленість програми  одержання здобувачами вищої освіти навичок, які є необхідними для подальшої наукової та професійної кар’єри безпосередньо на підприємстві не тільки в галузі фізіології людини і тварин, а й у використанні сучасних кріотехнологій для експериментальної і медичної біології. Підготовка в царині кріофізіології і кріоендокринології – пріоритетність ОПП «Фізіологія людини і тварин» і є унікальною серед усіх ЗВО України, які забезпечують навчання в спеціальності 09 – Біологія.

Науково-дослідна частина Інституту проблем кріобіології і кріомедицини НАН України (базова установа з професійної підготовки ОПП «Фізіологія людини і тварин») запрацює в режимі off-line і, крім того, має кафедру ЮНЕСКО, що дозволяє молоді стажуватися за кордоном.

Випускники кафедри подовжують навчання в аспірантурі Інституту проблем кріобіології і кріомедицини НАН України (Каверинська А. рік випуску 2020), працюють в сучасних лабораторіях Харкова (Духаніна М. працює в «Евіва», випуск 2018 року) та за кордоном (Костина І. – Германія, Сударенко Ю. – Швейцарія – обидва випуски 2021 року)

Освітньо-професійна програма

Передумови для вступу
    Я маю
Вступний іспит з іноземної мови
Фаховий іспит із фізіології людини і тварин
Диплом бакалавра
Вступний іспит з іноземної мови
Фаховий іспит із фізіології людини і тварин
Диплом бакалавра
Вступний іспит з іноземної мови
Фаховий іспит із фізіології людини і тварин
Диплом магістра