Опис програми

Мета освітньо-професійної програми — підготовка кваліфікованих фахівців, які здатні успішно досягати визначених цілей та виконувати поставлені завдання в галузі управління закладами освіти в умовах швидких змін, успішно реалізовувати викладацьку та дослідницьку діяльність.

Основний фокус програми: забезпечення оволодіння магістрантами професійними компетентностями в галузі управління закладами освіти, міждисциплінарними знаннями на перетині менеджменту, педагогічної психології та психології управління, андрагогіки, економіки освіти, публічного адміністрування, теорії якості освіти, оволодіння вміннями прийняття рішень в умовах невизначеності, забезпечення конкурентоздатності організації, що забезпечує формування управлінських кадрів нової генерації для системи освіти в умовах її реформування.

Випускник може влаштуватися працювати на такі посади: керівник (ректор, директор, начальник) закладу вищої освіти (технікуму, коледжу, інституту, університету); керівник (директор) закладу фахової передвищої освіти; керівник (директор) закладу загальної середньої освіти (гімназії, ліцею), керівник (директор) інтернату; керівник (директор) закладу професійної (професійно-технічної освіти); директор закладу дошкільної освіти; керівник (директор) закладу позашкільної освіти; директор навчально-виробничого комбінату, директор навчально-курсового комбінату; керівник (директор) інституту (центру) післядипломної освіти, директор курсів підвищення кваліфікації; керівники виробничих та інших основних підрозділів; керівники підрозділів у сфері освіти та виробничого навчання; менеджери (управителі) в освіті.

Випускники магістратури мають право продовжити навчання на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти — доктора філософії.

Освітньо-професійна програма

Передумови для вступу
    Я маю
Диплом бакалавра
Єдиний вступний іспит
ЄФВВ (предметний тест з управління та адміністрування) / Фаховий іспит з управління та адміністрування (письмово)
Диплом бакалавра
Єдиний вступний іспит
ЄФВВ (предметний тест з управління та адміністрування) / Фаховий іспит з управління та адміністрування (письмово)
Диплом магістра
Єдиний вступний іспит
ЄФВВ (предметний тест з управління та адміністрування) / Фаховий іспит з управління та адміністрування (письмово)
    Я маю
Диплом бакалавра
Диплом бакалавра
Єдиний вступний іспит
ЄФВВ (предметний тест з управління та адміністрування) / Фаховий іспит з управління та адміністрування (письмово)
Єдиний вступний іспит
ЄФВВ (предметний тест з управління та адміністрування) / Фаховий іспит з управління та адміністрування (письмово)
Диплом магістра
Єдиний вступний іспит
ЄФВВ (предметний тест з управління та адміністрування) / Фаховий іспит з управління та адміністрування (письмово)