Опис програми

Метою освітньої магістерської програми є професійна спеціалізація з економічної кібернетики, опановування сучасного економічного мислення, теоретичних знань і прикладних навичок, що надають змогу вирішувати дослідницькі й управлінські завдання та проблеми економіки та бізнесу.

Програма формує ґрунтовні професійні знання та здібності економіста-аналітика. Навчальний план спрямований на поглиблення навичок аналізу даних та економічної інформації, моделювання та прогнозування економічних процесів, управління бізнес-процесами й має, зокрема, такі дисципліни: методологія наукових досліджень, прикладна економетрика, інвестиційний аналіз, податки та податкова політика, інтелектуальні системи аналізу даних, моделювання бізнес-процесів, ризик та методи його вимірювання, корпоративні інформаційні системи, е-комерція та інші.

Магістерська підготовка формує високі аналітичні, прогностичні та управлінські здібності випускника. Фундаментальні знання з економіки, математики та застосування інформаційних технологій в економіці й управлінні значно розширюють можливості працевлаштування економістів-кібернетиків, їхнього кар’єрного росту на підприємствах, в ІТ-сфері, у кредитно-фінансових та науково-дослідних установах, інвестиційних компаніях, організаціях державного управління. Працевлаштування випускників можливе за видами діяльності у сферах економіки, управління, електронної комерції, бізнес-аналітики, проєктного менеджменту, бізнес-інжинірингу, страхування на посадах економіста, аналітика, керівника підрозділу, керівника проєкту та інших.

Основні фахові компетентності програми: здатність до інноваційної діяльності, вміння критично та системно мислити; здатність застосовувати науковий, аналітичний, методичний інструментарій для управління економічною діяльністю, використовувати сучасні інформаційні технології та економіко-математичні методи й моделі для дослідження економічних та соціальних процесів, обґрунтовувати управлінські рішення щодо ефективного розвитку суб’єктів господарювання, оцінювати можливі ризики, соціально-економічні наслідки управлінських рішень; вміння планувати й розробляти проєкти у сфері економіки, здійснювати її інформаційне, методичне, матеріальне, фінансове та кадрове забезпечення.

Випускники мають можливість продовжити навчання за програмою підготовки докторів філософії (PhD) зі спеціальності «Економіка».

Глибоке засвоєння навчальної програми забезпечується високим професійним рівнем професорсько-викладацького складу кафедри, вмілим і ефективним поєднанням теоретичної та практичної підготовки; використанням сучасних інструментів та технологій наукових досліджень, інформаційних технологій та програмних пакетів для аналізу даних, моделюванню, прогнозуванню, проєктному менеджменту (R, Rstudio, Decision Tools Suite Arena, Vensim, Agile, Scrum, Kanban тощо); участю студентів у реальних наукових та інноваційних проєктах.

Під час навчання студенти можуть проходити стажування та брати участь у міжнародних проєктах за різними програмами академічного обміну (Erasmus+, DAAD, Fulbright Graduate Student Programme тощо). Зокрема в них є можливість пройти навчання (англійською мовою) у межах проєкту Erasmus+ в Університеті Барселони (Іспанія), а також стати учасниками програми Прямої мобільності (Mobility Direct) і щорічної Міжнародної літньої школи — в Університеті м. Лодзі (Польща).

Освітньо-професійна програма

Передумови для вступу
    Я маю
Вступний іспит з іноземної мови
ЄФВВ (предметний тест з економіки та міжнародної економіки) / Фаховий іспит з економічної кібернетики (письмово)
Диплом бакалавра
Вступний іспит з іноземної мови
ЄФВВ (предметний тест з економіки та міжнародної економіки) / Фаховий іспит з економічної кібернетики (письмово)
Диплом бакалавра
Вступний іспит з іноземної мови
ЄФВВ (предметний тест з економіки та міжнародної економіки) / Фаховий іспит з економічної кібернетики (письмово)
Диплом магістра
    Я маю
Вступний іспит з іноземної мови
ЄФВВ (предметний тест з економіки та міжнародної економіки) / Фаховий іспит з економічної кібернетики (письмово)
Диплом бакалавра
Вступний іспит з іноземної мови
ЄФВВ (предметний тест з економіки та міжнародної економіки) / Фаховий іспит з економічної кібернетики (письмово)
Диплом бакалавра
Вступний іспит з іноземної мови
ЄФВВ (предметний тест з економіки та міжнародної економіки) / Фаховий іспит з економічної кібернетики (письмово)
Диплом магістра